Bolighandlerne peger op i marts

Vi så bolighandlerne dykke mærkbart i januar som følge af overgangen til de nye boligskatter, men de er altså tilbage på sporet igen.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Friske tal fra Boligsiden viser, at der i marts blev handlet 6.177 boliger. Det er 9,3% flere end i februar. Det er ganske normalt, at boligsalget stiger på denne tid af året, men også når vi tager højde for det, peger salget opad.

Boligsalget vinder yderligere terræn i marts. Efter nogle be­gi­ven­heds­ri­ge år på boligmarkedet, ser det ud til, at bolighandlerne er ved at indfinde sig på et leje, som minder om årene op til corona. Vi så bolighandlerne – navnlig lej­lig­heds­hand­ler­ne – dykke mærkbart i januar som følge af overgangen til de nye boligskatter, men er altså tilbage på sporet igen.

Kaster vi et blik på de tre boligtyper, så var der fremgang at spore for alle tre boligtyper. Det gælder også, hvis vi tager højde for sæson, om end ikke i samme omfang. Der blev i marts handlet 4.074 huse, hvilket er en fremgang på 5,8% i forhold til februar. For lejligheder var fremgangen 8,6%, hvor der blev sat underskrift på 1.345 handler. Sommerhuse blev der handlet 758 af svarende til en fremgang på 33,9%.

Boligsalget i marts ligger tæt på sit historiske gennemsnit for måneden. Fra 2011 til 2023 har der i gennemsnit været omkring 6.100 bolighandler i marts, og det ligger vi altså også tæt på i år. Det er særligt huse og sommerhuse, som trækker op, mens lejlighederne fortsat er præget af overgangen til de nye boligskatter.

Købelysten er vundet mere frem i takt med, at der er kommet mere ro om inflation og renter, hvortil også beskæftigelsen stadig ligger rekordhøjt. Det trak både handler og priser op i 2023. Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har i de seneste måneder mindet mere om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, som kan give prisfald.

Relaterede artikler