Boligejernes rentebetalinger stiger igen

Stigningen kommer som direkte konsekvens af den strammere pengepolitik der skulle tøjle den høje inflation.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Nationalbanken viser, at boligejerne betalte 5,52 mia. kr. i rente og bidrag på deres realkreditlån i marts. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne er steget med 23,7% i forhold til sidste år, hvor boligejerne betalte 4,46 mia. kr. i rente og bidrag. Ren­te­be­ta­lin­ger­ne er steget i 21 ud af de seneste 24 måneder, og er i samme periode steget med hele 90,6%.

Boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger stiger endnu engang, og har gjort det næsten konstant de sidste to år. Stigningen kommer som direkte konsekvens af den strammere pengepolitik der skulle tøjle den høje inflation, og det sender boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger på himmelflugt. De højere ren­te­be­ta­lin­ger skyldes både, at boligejere med variabel rente har set renten på deres realkreditlån stige, men også, at boligejere med fast rente har omlagt til en ny og højere rente for at skære af restgælden. Det ser dog ud til, at det værste er bag os, og at boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger begynder at flade ud herfra.

Den gennemsnitlige rente inkl. bidrag på boligejernes realkreditlån lyder i dag på 3,46% mod 2,67% for et år siden og 1,56% for to år siden. Den gennemsnitlige bidragssats er i samme periode faldet en smule, så stigningen skal tilskrives renterne.

Stigningen i ren­te­be­ta­lin­ger­ne kommer som følge af de kraftige ren­te­for­hø­jel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne, som blev gennemført i løbet af 2022 og 2023 for at få bugt med den høje inflation. I dag er inflationen under 1%, og det har tilsvarende givet ro på ren­testig­nin­ger­ne, som er bremset op. Vi forventer, at 2024 vil byde på ren­tes­ænk­nin­ger hos cen­tral­ban­ker­ne, og at det også vil smitte af på boligejerne, i form af lavere rente.

Relaterede artikler