Boligejerne har høj betalingsevne

Realkreditlånet bliver i langt overvejende grad betalt til tiden, og det har høj inflation og højere renter ikke rykket særligt meget ved.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne i meget høj grad betaler re­al­kre­dit­lå­net til tiden. Den såkaldte re­stan­ce­pro­cent lyder i 3. kvartal på 0,15%, hvilket er uændret i forhold til de foregående 3 kvartaler. Tallene for restancer fortæller, hvor stor en del af ydelsen på re­al­kre­dit­lå­net i september, som ikke er betalt 3,5 måneder efter termin. Statistikken går tilbage til 1990.

Hvis vi oversætter re­stan­ce­pro­cen­ten på 0,15% til rede kroner, så betyder det, at boligejerne mangler at betale 1,5 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse på re­al­kre­dit­lå­net. Vender vi det om, så betaler 99,85% af boligejerne re­al­kre­dit­lå­net til tiden. Samlet set havde boligejerne re­al­kre­di­ty­del­ser på 18,43 mia. kr. i 3. kvartal, hvor beløbet i restance udgør 27,34 mio. kr. Re­stan­ce­pro­cen­ten bundede i 0,13% i 2022 og toppede efter finanskrisen på 0,60%.

Boligejerne er virkelig solide. Re­al­kre­dit­lå­net bliver i langt overvejende grad betalt til tiden, og det har høj inflation og højere renter ikke rykket særligt meget ved. Det har været et par hårde år for danskernes privatøkonomi. Inflationen toppede for lidt mere end 1 år siden på over 10%, mens renterne er skudt i vejret med stor hast.

Den solide betalingsevne skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er rekordhøj. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Betalingsevnen kan dog blive lidt mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket. Også for øvrige variabelt forrentede lån er renten steget det seneste halvandet års tid.

Det er ikke kun restancerne, som befinder sig på et lavt leje. Det gælder også antallet af tvangs­auk­tio­ner og RKI-registreringer, som også fortæller noget om betalingsevnen blandt danskerne. Antallet af tvangs­auk­tio­ner var i 2023 det tredje år i træk med få tvangs­auk­tio­ner. Godt nok peger tvangs­auk­tio­ner­ne en anelse op i 2023, men vi kommer også fra et meget lavt leje. Det samme er billedet fra RKI-re­gi­stre­rin­ger­ne. Antallet af RKI-registreringer pegede en anelse op i 2023, men den samlede gæld, som de registrerede i RKI har, fortsatte med at falde.

Vi forventer, der kan være en tid i vente med pil op på både restancer, tvangs­auk­tio­ner og RKI-registreringer. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer, tvangs­auk­tio­ner og RKI-registreringer. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og danskerne står et mere robust sted i dag. Og indtil videre viser tallene sig fra sin gode side.

Relaterede artikler