Begrænsede fald i lejlighedspriserne

Det spæde prisfald set for de første måneder i 2024, ser vi skyldes overgangen til de nye boligskatter.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Boligsiden viser, at lej­lig­heds­pri­ser­ne står mere eller mindre stille i februar. For landet som helhed lyder prisændringen på runde 0,00%, mens priserne i Københavns Kommune steg en smule med 0,2%. Tager vi højde for sæson er pris­æn­drin­ger­ne nogenlunde identiske.

Samler vi trådene fra de to første måneder af året efter overgangen til de nye boligskatter, er lejlighederne samlet faldet med 0,5% for landet som helhed, mens faldet er lidt større i Københavns Kommune med 0,6%, hvis vi tager højde for sæson.

Priserne på lejligheder har lagt fra land i 2024 med lille pil ned på priserne. Prisfaldet er dog til at tage og føle på og nogenlunde begrænset i sig selv. Men vi skal også huske på, at dagens statistik er et gennemsnit over de seneste tre måneder, som er med til at udjævne de månedlige udsving, som formentlig er væsentlig større, end de vi bliver præsenteret for her.

Det spæde prisfald set for de første måneder i 2024, ser vi skyldes overgangen til de nye boligskatter, som betyder højere boligskatter for en del lej­lig­heds­kø­be­re, hvis de har sat underskriften på en ny lejlighed efter 1. januar. Det gav ekstra trafik hos ejen­doms­mæg­ler­ne op til årsskiftet, og derfor mere stilstand herefter. Vi forventer, at de sløjere takter vil vare ved en periode endnu.

Trods pil ned på lejligheder, så er det ikke sådan, at bunden er slået ud af markedet – heller ikke selvom prisfaldet skulle vare en periode endnu. Set over det seneste år er lejligheder på landsplan steget med næsten 8%, mens det er mere end 10% i Københavns Kommune.

Vi har også fået tal for den resterende del af boligmarkedet. Huse går yderst marginalt frem i februar, hvis vi tager højde for sæson. Ser vi over det seneste år er huse steget med samlet 4,9%.

Boligmarkedet klarer sig ganske pænt, og har egentlig gjort det i en længere periode. Huse er steget i pris måned for måned i præcis et år. Det kommer på ryggen af de slag, som de stigende renter leverede i særligt andet halvår af 2022. Siden er der faldet mere ro over renterne, mens inflationen igen er tilbage i vanligt territorie og beskæftigelsen i øvrigt er rekordhøj. Det spæder alt sammen til fornyet fremgang på boligmarkedet.

Ser vi videre ind i 2024, forventer vi svag fremgang på boligmarkedet som helhed. Han­del­sak­ti­vi­te­ten har i de seneste måneder mindet mere om tiden før corona, og det ser vi fortsætte. Huspriserne ser vi løfte sig med lille pil op, mens lejlighederne vil være præget af overgangen til de nye boligskatter, som kan give prisfald.

Relaterede artikler