1.513 tvangsauktioner

Tvangsauktionerne slutter 2023 på det højeste i 3 år. Stigningen er dog i det beskedne hjørne, og tvangsauktionerne befinder sig fortsat lavt.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i december blev bekendtgjort 119 tvangs­auk­tio­ner, når vi tager højde for sæson. Det er lidt lavere end i november.

Tallene for december betyder, at vi kan gøre boet for 2023 op. I alt har der været bekendtgjort 1.513 tvangs­auk­tio­ner i 2023. Det er 9,5% flere end i 2022, som dog også bød på det laveste antal tvangs­auk­tio­ner i 16 år. Også hvis vi sammenligner med 2021 er tvangs­auk­tio­ner­ne højere i år. Ser vi på tiden inden corona, så er der dog tale om færre tvangs­auk­tio­ner, da 2019 bød på i alt 2.236 tvangs­auk­tio­ner.

Tvangs­auk­tio­ner­ne slutter 2023 på det højeste i 3 år. Stigningen er dog i det beskedne hjørne, og grundlæggende befinder tvangs­auk­tio­ner­ne sig fortsat på et lavt leje. Der har ellers været rigelig med modvind fra alle leder og kanter, hvor højere renter og høj inflation har angrebet danskernes budgetter, men indtil videre er det prellet af hos boligejerne. Samlet set fremstår boligejerne derfor ganske solide.

Den solide betalingsevne skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er rekordhøj. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien er ganske lav. Betalingsevnen kan dog blive lidt mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor har slået i gennem. På variabelt forrentede realkreditlån er renten gået fra negativt terræn til omkring 4% i øjeblikket.

Det er ikke kun antallet af tvangs­auk­tio­ner, som befinder sig på et lavt niveau. Det samme er billedet fra restancerne, som er den del af re­al­kre­di­ty­del­sen, som boligejerne ikke kan betale. De ligger tæt på det laveste niveau siden før finanskrisen.

Vi forventer, der kan være en tid i vente med pil op på både restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bidt på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer og flere tvangs­auk­tio­ner. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og danskerne står et mere robust sted i dag. Og indtil videre arter tallene sig fra sin gode side.

Relaterede artikler