Variabel rente i markant fremgang i 2022

Der er flere forklaringer på fremgangen, men den primære årsag er, at renterne er steget.

Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Nationalbanken viser, at realkreditlån med variabel rente gik frem med 135 mia. kr. i 2022 blandt landets boligejere. Ved udgangen af 2022 udgør lån med variabel rente 903 mia. kr. mod 768 mia. kr. ved udgangen af 2021.

Fremgangen i de variabelt forrentede lån betyder, at de igen sidder på tronen, som det mest udbredte lån blandt boligejerne. Andelen lyder ved udgangen af 2022 på 51,5% i de variabelt forrentede låns favør, mens andelen til sammenligning lød på 43,4% ved udgangen af 2021.

De variabelt forrentede lån er buldret frem i 2022. Den massive fremgang betyder, at lån med variabel rente igen sidder solidt på tronen, som det mest udbredte lån blandt landets boligejere. Der er flere forklaringer på fremgangen, men den primære årsag er, at renterne er steget ganske ef­ter­tryk­ke­ligt det seneste år. Den mærkbare fremgang i lån med variabel rente har potentiale til at påvirke boligmarkedet på sigt.

Der er flere årsager til, at lån med variabel rente er gået frem i løbet af 2022. 140.000 boligejere har i de første ni måneder af 2022 omlagt deres lån med fast rente som følge af de kraftigt stigende renter. På den måde har de skåret en bid af restgælden og i forbindelse med omlægningen har 56.000 valgt et nyt lån med variabel rente. Spændet mellem fast og variabel rente blev samtidig øget, da ren­testig­nin­gen har været mest udtalt på de fastforrentede lån. Det kan have betydning for valget af bo­lig­fi­nan­si­e­ring.

Retter vi blikket mod det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån, så lød det på i alt 1.752 mia. kr. ved udgangen af 2022. Det er en nærmest uændret i forhold til udgangen af 2021, hvor udlånet lød på 1.768 mia. kr. Det svarer til en vækst på -0,9%. Udlånsvæksten toppede senest på lidt over 5% under coronakrisen, mens den var langt over 10% i tiden op til finanskrisen.

Væksten i re­al­kre­di­t­ud­lå­net var ikke eksisterende sidste år. Tusindvis af boligejere har været i gang med kon­ver­te­rin­ger­ne, og har skåret i restgælden, men har samtidig ikke valgt at øge lånet i nævneværdigt omfang. I tillæg er aktiviteten på boligmarkedet gået markant ned, og det får også udlånsvæksten til at gå i stå. Den ekstremt begrænsede udlånsvækst er med til at mindske sårbarheden på boligmarkedet i en tid, hvor priserne falder.

Relaterede artikler