Største stigning i variabel rente blandt boligejerne i 12 år

Det betyder, at variabelt forrentede lån igen er det mest udbredte realkreditlån.

Boligmarked fortsætter med fuld damp – højeste antal februar-salg nogensinde

Nye tal fra Finans Danmark viser, at variabelt forrentede realkreditlån ufortrødent fortsatte fremgangen, så de ved udgangen af 2022 udgjorde 972 mia. kr. De variabelt forrentede lån er vokset i samtlige kvartaler i 2022 og steget med samlet 149 mia. kr. gennem året. Det er den kraftigste stigning i 12 år.

Realkreditlån med variabel rente udgør nu 53,2% af det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån på 1.827 mia. kr. For et år siden var den andel nede på 44,9%. De fastforrentede lån overtog tronen, som det mest udbredte tilbage i 2020, men måtte afgive den igen til de variabelt forrentede lån allerede i slutning af 2022 igen.

Lån med variabel rente har budt på massiv fremgang i 2022. Det betyder, at variabelt forrentede lån igen sidder på tronen som det mest udbredte realkreditlån blandt boligejerne efter to års fravær. Det er en ganske mærkbar udvikling, som på sigt har potentialet til at påvirke robustheden på boligmarkedet.

140.000 boligejere har i de første ni måneder af 2022 udnyttet de stigende renter til at konvertere deres realkreditlån, og på den måde skære i deres restgæld. I den forbindelse har 40% af boligejerne valgt at bytte fast rente ud med variabel rente, og det giver en del af forklaringen på, hvorfor variabel rente igen er på fremmarch.

At mange har konverteret deres realkreditlån, kan vi også se i dagens tal for bruttoudlånet, som samlet for 2022 lyder på 520 mia. kr. Bruttoudlånet omfatter både nyudlån og omlægninger, men er ikke fratrukket indfrielser. Bruttoudlånet lyder i 2022 på det højeste siden 2019, hvor der skyllede en ned­kon­ver­te­rings­bøl­ge ind over landet. De mange milliarder har dog ikke sat gang i en stor vækst i re­al­kre­di­t­ud­lå­net, da der er indfriet og afdraget i stort set samme omfang. Derfor er boligejernes samlede gæld gået ned med -0,2%. Der har med andre ord været en stort set ikke eksisterende udlånsvækst sidste år.

Væksten i re­al­kre­di­t­ud­lå­net var meget beskeden i det forgangne år. I løbet af 2022 steg renterne mærkbart, og det har givet hund­redt­u­sind­vis af boligejere mulighed for at konvertere deres realkreditlån og skære i restgælden. Dem som har konverteret, har desuden ikke i særligt stor omfang øget lånet. Samtidig er boligmarkedet gået tre-fire gear ned, og det er ligeledes med til at sætte en markant bremse i udlånsvæksten. Den ekstremt begrænsede kreditvækst er med til at mindske sårbarheden på boligmarkedet i en tid, hvor priserne peger ned.

Relaterede artikler