Rekordmange boliger stod færdige i 2022

Tiderne er dog skiftet nu. Retter vi blikket på nye påbegyndte byggerier, så er det faldet mærkbart.

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev fuldført 11.031 boliger i 4. kvartal i 2022. Det bringer det samlede antal fuldførte boligbyggerier i 2022 op på 39.600. Det er det største antal fuldførte boliger nogensinde registreret i statistikkens historie. Statistikken går tilbage til 1998. 

Der blev færdiggjort enormt mange boliger i 2022. Der har virkelig været gang i den. Det er tilmed præsteret trods meldinger om mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft. De mange byggerier er naturligvis også i sig selv medvirkende til, at der har været pro­duk­tions­be­græns­nin­ger i byggeriet.

Gennem 2022 har næsten 40% af byg­ge­virk­som­he­der­ne i gennemsnit meldt om mangel på arbejdskraft. Samtidig har omtrent hver fjerde meldt om mangel på materialer og udstyr.

Tiderne er dog skiftet nu. Retter vi blikket på nye påbegyndte byggerier, så er det faldet mærkbart. 2022 ender med det laveste antal påbegyndte byggerier i fem år. Baggrunden for det er flerfoldig, hvor renterne er steget, boligmarkedet er på tilbagegang og de økonomiske usikkerheder er store. Det betyder, at flere er til­ba­ge­hol­den­de med at sætte nyt i gang, og det ses meget tydeligt i dagens tal.

I 4. kvartal blev der påbegyndt byggeri af omkring 7.500 boliger. Det bringer totalen for 2022 op på 30.000 påbegyndte byggerier. Til sammenligning blev der påbegyndt næsten 39.000 boligbyggerier i 2021, så vi taler her om et fald på 23%. Det er ret voldsomt. Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal dog tages med et vist forbehold som følge af forsinkelser i BBR, men det er ret store ændringer, som vi ser her.

Den mere udfordrende tid er også at spore i tilliden i byggeriet. Når vi ser bort fra coronakrisen, så ligger er­hverv­stil­li­den hos byggeriet på det laveste i otte år. Byggeriets forventninger til både omsætning og antal beskæftigede er faldet.

Relaterede artikler