Prisen på at bygge nyt stiger fortsat

Det er blevet markant dyrere for danskerne at bygge ny bolig. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket gevaldigt op. Den høje fart og udtalte mangel på materialer i byggeriet kan altså ses direkte på bundlinjen, når drømmeboligen har skulle i hus.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at omkostningerne ved at bygge bolig steg med 1,0% i 1. kvartal i forhold til 4. kvartal 2022. Det betyder, at stigningen i byg­geom­kost­nin­ger­ne for andet kvartal i træk er faldet mere til ro, hvis vi sammenligner med de første tre kvartaler af 2022, hvor den kvartalsvise stigning lå oppe omkring 3% eller højere.

Set over det seneste år giver det en stigning på 8,5%. Selvom den årlige stigningstakt fortsat er tårnhøj, så er den for nedadgående. Den toppede i 11,3% i 3. kvartal, og er altså nu faldet til 8,5%. Det samlede byg­geom­kost­nings­in­deks for boliger er baseret på omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri.

Det er blevet markant dyrere for danskerne at bygge ny bolig. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket gevaldigt op. Den høje fart og udtalte mangel på materialer i byggeriet kan altså ses direkte på bundlinjen, når drømmeboligen har skulle i hus.

Farten er dog på vej ned i byggeriet og på boligmarkedet. Meldingerne om mangel på arbejdskraft og materialer er ikke lige så udtalte som tidligere, og det påbegyndte byggeri er også dalet mærkbart. På boligmarkedet er der også mere stilstand med lavere han­del­sak­ti­vi­tet og renter, som er steget kraftigt. Det forventer vi vil medvirke til at trække tempoet ud af stigningen i byg­geom­kost­nin­ger­ne.

Byg­geom­kost­nings­in­dek­set har gennem det meste af 2010´erne ligget i omegnen af 2% i årlige stigninger, men er altså de seneste to år buldret op i mærkbare stig­nings­tak­ter. Indekset udgøres af omkostninger til materialer og lønninger. Omkostningerne til materialer steg med 1,0% i 1. kvartal set i forhold til 4. kvartal. Det giver en stigning på 10,3% i forhold til for et år siden. Lø­nom­kost­nin­ger­ne trækker også op, men dog i langt mindre grad. Lø­nom­kost­nin­ger­ne er over det seneste år steget med 3,8%.

Relaterede artikler