Mærkbare prisfald på boligmarkedet

Også handelsaktiviteten er sendt flere år tilbage, og det bekræfter at modvinden på boligmarkedet tager til.

Kurs mod færrest tvangsauktioner i 14 år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne på både huse og lejligheder faldt i 3. kvartal 2022. For lejligheder faldt priserne med hele -5,6% fra 2. til 3. kvartal, mens huse faldt med -2,3%, når vi tager højde for normalt sæsonudsving.

Også antallet af bolighandler var lavt i 3. kvartal. Der blev i alt handlet 16.582 huse, lejligheder og sommerhuse, når vi tager højde for sæsonudsving. Det er det laveste i 27 kvartaler.

Lej­lig­heds­pri­ser­ne oplever det største kvartalsvise fald siden 2009, og falder næsten 6% i 3. kvartal. Også han­del­sak­ti­vi­te­ten er sendt flere år tilbage, og det bekræfter med tydelighed, at modvinden på boligmarkedet tager til. Det skyldes i særlig grad, at renterne over det seneste år er steget ganske kraftigt, mens også høje energipriser og økonomisk usikkerhed bidrager.

Den helt store forklaring bag et boligmarked i bakgear er årets massive ren­testig­nin­ger. Renten på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån er siden årsskiftet gået fra at ligge omkring 2% til i dag at være på 5%. Sammen med den kraftigste inflation i 4 årtier, bidrager ren­testig­nin­ger­ne til, at det er blevet mærkbart dyrere både at købe og at bo i sin bolig. Dette lægger et hårdt nedadgående pres på både boligpriser og handler.

Tilbagegangen på boligmarkedet er fortsat ind i årets sidste kvartal, hvor vi ser, at både boligpriser og handler har været faldende.

Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte med at falde over det næste halve til hele års tid. Det vil på landsplan betyde, at huspriserne står overfor yderligere fald på 5%-10%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne kan falde yderligere 10%-15%. Prisfaldet vil være størst i og omkring de store byer. Skulle vi stå i en situation med en længere periode med en svækket dansk økonomi, så er der risiko for endnu større prisfald over en længere periode.

Relaterede artikler