Hug på vej til boligejernes friværdi

Nationalbanken skruer endnu en gang ned for udsigterne til boligpriserne i år.

Færre tvangsauktioner i juni

En ny prognose fra Nationalbanken viser, at huspriserne vil falde med -9,4% i år og -0,3% til næste år. Tilbage i september sidste år forventede Nationalbanken husprisfald på -5,6% i år og -1,8% i 2024. Nationalbanken forventer, at boligpriserne vil stige igen i 2025 med 2,9%.

Nationalbanken skruer endnu en gang ned for udsigterne til boligpriserne i år. Boligmarkedet har fået drøje hug siden i sommers, og Nationalbanken forventer fortsatte prisfald, hvilket vi i hele træskolængder er enige i. Boligrenterne er steget mærkbart siden starten af 2022 fra en rente på 2% til nu at ligge på 5%, og det giver modvind til boligmarkedet. Hertil gør den tårnhøje inflation det dyrere at være boligejer, og det påvirker også boligmarkedet i en negativ retning.

For at Na­tio­nal­ban­kens prognose skal gå op, kræver det, at boligpriserne falder med godt 3% fra i dag og frem mod slutningen af året.

Omsætter vi Na­tio­nal­ban­kens prognose til rede kroner, så betyder det for den typiske boligejer, at der er udsigt til, at parcelhuset kan blive i omegnen af 110.000 kr. mindre værd i 2023. Hertil skal så tillægges det tab, som skete i 2022.

Huspriserne har siden toppen i sommers tabt knap 10%, og den lavere interesse for at købe bolig ses også tydeligt på han­del­sak­ti­vi­te­ten, som er faldet betragteligt. De færre boligkøb betyder samtidig, at der kommer flere salgsskilte, og det er også med til at presse priserne ned, da det giver boligkøberne mere at vælge mellem, og sælgerne flere konkurrenter.

Vi forventer, at boligpriserne fortsætter faldet, og her vil ren­te­ud­vik­lin­gen spille en afgørende betydning for udviklingen. Vi har den seneste måneds tid oplevet nye ren­testig­nin­ger, som kan resultere i ny modvind til et i forvejen presset boligmarked målt på handler og priser.

Relaterede artikler