Fremgang i variabel rente bremser op

De variabelt forrentede lån har ellers buldret frem på boligmarkedet siden slutningen af 2021 og er i dag det mest udbredte lån hos boligejerne. Men fremgangen det allerseneste kvartal var stort set ikke eksisterende.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

For første gang i næsten to år falder lån med variabel rente på boligmarkedet. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Lån med variabel rente faldt med -1 mia. kr. Selvom faldet i lån med variabel rente er ret begrænset i sig selv, så kommer efter fem kvartaler med massive stigninger. I løbet af de foregående fem kvartaler nåede låntypen at vokse med hele 156 mia. kr. Det står i skarp kontrast til lån med fast rente, som gennem det seneste halvandet år omvendt er faldet med -176 mia. kr.

Boligejernes interesse for variabel rente bremser op. Selvom det er et begrænset fald i sig selv i 2. kvartal, så viser det med al tydelig en opbremsning. De variabelt forrentede lån har ellers buldret frem på boligmarkedet siden slutningen af 2021 og er i dag det mest udbredte lån hos boligejerne. Men fremgangen det allerseneste kvartal var stort set ikke eksisterende.

De variabelt forrentede lån udgør i dag 54% af boligejernes lån, hvilket er tæt på uændret sammenlignet med kvartalet før. Men sammenlignet med i slutningen af 2021, hvor der virkelig kom fart på de variabelt forrentede lån, så er andelen vokset betragteligt. I slutningen af 2021 udgjorde lån med variabel rente alene 45%.

Det er især ren­te­for­skel­len mellem lån med variabel rente og fast rente, som er med til at forklare både opbremsning i interessen for variabel rente samt den forudgående fremgang siden 2021. Ren­te­for­skel­len mellem variabel og fast rente er i dag ikke særlig stor, og det er med til at sætte en bremse i populariteten for variabel rente. Omvendt da renterne begyndte at stige i 2021 og 2022, var det i første ombæring på de fastforrentede lån. Det betød at ren­te­for­skel­len mellem variabel rente og fast rente var betydelig. Den umiddelbare fordel ved at vælge variabel rente var derfor større, hvilket fik flere til at vælge låntypen. Det skete både ved boligkøb, samt ved at mange boligejere med fastforrentede lån konverterede lånet som følge af de stigende renter og barberede en bid af restgælden, hvor de så valgte variabel rente i stedet. Men de effekter er bremset op nu.

Ved udgangen af 2. kvartal havde boligejerne samlet lån for 1.805 mia. kr. Det er 8 mia. kr. færre end for et kvartal siden. Re­al­kre­dit­lå­nene har set under ét været på tilbagegang i mere end et år nu med samlet 43 mia. kr. For blot et år siden havde boligejerne lån for 1.846 mia. kr.

Det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån er stadig på skrump. I mere end et år er den samlede lånemasse faldet. I løbet af 2022 steg renterne mærkbart, og det har givet hund­redt­u­sind­vis af boligejere mulighed for at konvertere deres realkreditlån og skære i restgælden. Samtidig har boligmarkedet været i tilbagegang med laveste han­del­sak­ti­vi­tet i omtrent et årti samt faldende priser. Det er ligeledes med til at sætte en markant bremse i udlånsvæksten. Den yderst begrænsede kreditvækst er med til at mindske sårbarheden på boligmarkedet.

Relaterede artikler