Flere danskere forventer stigende boligpriser

Danskernes syn på boligmarkedet er vendt. Der er begyndt at komme pil op på forventningerne til priserne igen, hvor markant pessimisme er vendt til spæd optimisme på boligprisernes vegne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Der sker lige nu ændringer i danskernes forventning til boligpriserne. I dag er der flere danskere, som forventer stigende boligpriser, end faldende boligpriser. Resultaterne er baseret på en juni-måling hos danskerne foretaget af Voxmeter på vegne af Arbejdernes Landsbank. Undersøgelsen er lavet 2-3 gange om året siden 2020.

Den nyeste måling viser, at 37% af danskerne nu forventer, at boligpriserne er højere om et år. Omvendt forventer 24%, at priserne skal falde. Det er i høj grad til forskel fra målingen i september sidste år, hvor alene 8% forventede stigende boligpriser, mens 73% forventede fald i boligpriserne. De nye tal er den bedste måling for boligmarkedet med hensyn til prisstigninger i halvandet år. Vi skal tilbage til 2021 for at finde en opgørelse som er lige så optimistisk - eller mindst pessimistisk, om man vil.

Danskernes syn på boligmarkedet er vendt. Der er begyndt at komme pil op på for­vent­nin­ger­ne til priserne igen, hvor markant pessimisme er vendt til spæd optimisme på boligprisernes vegne. Danskernes forventning til boligpriserne er i sagens natur enormt interessante, da det i sidste ende er købere og sælgere, som er med til at definere boligpriserne i forbindelse med en sluthandel. Danskernes forventning til boligpriserne matcher fint vores forventninger om et boligmarked, som vil bevæge sig mere eller mindre sidelæns med potentiale for lille pil op.

Boligpriserne er steget gennem de seneste tre måneder, og det smitter af på danskerne syn på boligmarkedet. De seneste tre måneder er huspriserne steget med næsten 3%, lej­lig­heds­pri­ser­ne med 4% og som­mer­huspri­ser­ne med mere end 6%. Det kommer efter et større fald gennem efteråret og vinteren, hvor hus- og lej­lig­heds­pri­ser­ne faldt med i omegnen af 10%. Også han­del­sak­ti­vi­te­ten er ved at genvinde lidt styrke. De seneste seks måneder er handlerne gået frem, når der tages højde for sæson, om end de i en historisk kontekst stadig ligger til den lave side.

Det er dog heller sådan, at euforien brager gennem loftet. Det er til­nær­mel­ses­vist på en knivsæg, at flere danskere forventer stigende boligpriser end faldende boligpriser. Men ikke desto mindre er det den stærkeste måling i næsten i år. For­vent­nin­ger­ne kan bestemt spille en ikke uvæsentlig rolle. Den tiltagende optimisme giver grobund for troen om, at boligmarkedet har lagt de største fald bag sig og vil stige svagt herfra.

De lidt bedre tider for boligmarkedet kommer efter, at der er mere ro på ren­te­si­tu­a­tio­nen. Renterne har ligget be­mær­kel­ses­vær­digt stabilt over flere måneder nu. Samtidig er også den økonomiske situation lysnet lidt igen efter mere dystre tider i efteråret. Der bliver stadig ved med at komme flere i arbejde, og økonomien vokser fortsat. Det giver en større tiltro til økonomien og er understøttende for danskernes forventninger til boligpriserne.

Relaterede artikler