Færre tvangsauktioner i august

Til trods for højere renter, høj inflation og et boligmarked i strid modvind for en periode er der foreløbig absolut intet at spore i tvangsauktionerne. Boligejerne viser sig som solide betalere, der betaler til tiden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 117 tvangs­auk­tio­ner i august, når der tages højde for sæson. Det er et lille fald i forhold til juli, som lød på 120 tvangs­auk­tio­ner.

Antallet af tvangs­auk­tio­ner holder sig enormt lavt historisk set. Foreløbig har 2023 budt på 124 tvangs­auk­tio­ner om måneden i gennemsnit. Til sammenligning var tvangs­auk­tio­ner­ne i årene forud for corona på omkring 200 tvangs­auk­tio­ner om måneden og toppede efter finanskrisen på over 400. Det aktuelt lave niveau for tvangs­auk­tio­ner­ne kommer efter 2022 og 2021 med ekstraordinært få tvangs­auk­tio­ner med omkring 115 om måneden, som var det laveste i 15 år.

Til trods for højere renter, høj inflation og et boligmarked i strid modvind for en periode er der foreløbig absolut intet at spore i tvangs­auk­tio­ner­ne. Boligejerne viser sig dom solide betalere, der betaler til tiden. Vi må forvente, at der kan komme en forsinket effekt med pil op på restancer og tvangs­auk­tio­ner, men den er foreløbig udeblevet, og det er hammerpositivt.

Det er blevet markant dyrere at være boligejer i takt med, at renten er gået i vejret, og inflationen har spist sig igennem danskernes budgetter. Hund­redt­u­sind­vis af boligejere med variabelt forrentede lån har i dag en rente tæt på 4%, mens den lå i negativt territorium for lidt over et år siden. Men boligejerne viser stadig høj betalingsevne.

Det stærke arbejdsmarked med stigende beskæftigelse og lave ledighed har betydning for det lave niveau af tvangs­auk­tio­ner. Samtidig er opsparingerne høje, iveren efter at belåne friværdien har været lav, og mange boligejere vil typisk spare andre steder end på boligposten, hvis budgettet i husholdningen er presset. Vi har endnu ikke set, at boligejerne for alvor har problemer med at betale terminen på re­al­kre­dit­lå­net, da de såkaldte restancer fortsat befinder sig tæt på det laveste i 15 år.

Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem på terminerne gennem 2023. Derfor forventer vi også, at der kan komme en periode med lidt flere tvangs­auk­tio­ner. Der går dog typisk en del tid fra en boligejer oplever be­ta­lings­pro­ble­mer, til det i sidste ende kan ende på tvangsauktion. Og selv be­ta­lings­pro­ble­mer­ne er foreløbig udeblevet, men den kommende tid bliver bestemt interessant at følge.

Skulle en boligejer få be­ta­lings­pro­ble­mer er det dog samtidig blevet en hel del nemmere igen at sælge boligen i fri handel og undgå tvangsauktion. Bolighandlerne er gået frem de seneste 8 måneder, og priserne steget i 5 måneder. Dog er priserne i gennemsnit stadig lavere end for et år siden.

Relaterede artikler