Danskernes boliglån er dykket

Der er siden toppen for lidt over et år siden barberet hele 60 mia. kr. af danskernes boliggæld. En stor del skyldes et særligt kendetegn ved det danske realkreditsystem.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til danske boligejere lyder på i alt 1.737 mia. kr. ved udgangen af august. Det er knap 3 mia. kr. mere end i juli.

Ud af de seneste 15 måneder er danskernes gæld i boligen faldet i 11 af månederne. Det betyder, at danskernes samlede realkreditgæld er dykket med hele -60,2 mia. kr., siden den toppede i maj sidste år. Typisk stiger re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så det er ret usædvanligt med deciderede fald i det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån.

Danskernes boliggæld har været ude i et fald, vi slet ikke har set så stort og langvarigt i nyere tid. Der er siden toppen for lidt over et år siden barberet hele 60 mia. kr. af gælden. Det hører til de absolutte sjældenheder, at re­al­kre­dit­lå­net overhovedet falder.

En stor del skyldes et særligt kendetegn ved det danske re­al­kre­dit­sy­stem. Mange boligejere med fast rente har en indbygget beskyttelse i friværdien overfor ren­testig­nin­ger. Og netop de seneste års kraftige ren­testig­nin­ger har betydet, at en del har kunne omlægge deres fastforrentede lån og skære en betydelig del af restgælden. Hertil har boligmarkedet i en periode været presset, hvor nogle har udskudt boligkøbet eller måtte finde noget til en lavere pris. Det hele har medvirket til at sende danskernes realkreditgæld ud i et fald, vi ikke har set i nyere tid.

En betydelig del af nedgangen i re­al­kre­dit­gæl­den skyldes, at mange fastforrentede lån er blevet omlagt. Renten på et fastforrentet lån skød i vejret fra 2% i starten af 2022 til at være oppe på 5% og 6% i løbet af året. Det fik boligejerne til høste kursgevinsten ved at omlægge fastforrentede lån for næsten 250 mia. kr. i 2022.

Vi forventer, at re­al­kre­dit­gæl­den igen vil begynde at få pil op. Og netop den seneste måned har vi set en stigning på 2,8 mia. kr. i gælden. Boligmarkedet har genfundet melodien, med stigende han­del­sak­ti­vi­tet i 9 måneder i træk og stigende priser igen. Samtidig har mange af de boligejere med fast rente, som ønskede at høste kursgevinsten, allerede gjort det, så det vil ikke i samme omfang være med til at trække re­al­kre­dit­gæl­den ned.

Vi ser desuden, at fast rente igen er kommet ind i varmen hos boligejerne, mens de seneste års massive vandring mod variabel rente omvendt er bremset fuldstændig op. Fast rente udgør i dag knap 48% af boligejernes lån, mens variabel rente står for godt 52%.

Relaterede artikler