Byggepriser damper af

De mere rolige prisstigninger sker efter nogle ekstremt kraftige stigninger 2021 og 2022. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket gevaldigt op. Byggeomkostningerne ligger næsten 20% højere end for bare tre år siden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at omkostningerne ved at bygge bolig steg med 0,7% i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. Det er den laveste kvartalsvise vækst siden fjerde kvartal 2020. Det samlede byg­geom­kost­nings­in­deks for boliger er baseret på omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri.

Det er tredje kvartal i træk, at byg­geom­kost­nin­ger­ne viser en mere afdæmpet stigning. Sammenlignet med for et år siden er byg­geom­kost­nin­ger­ne dog steget med 5,5%. Selvom den årlige stigningstakt fortsat er høj, så er den mærkbart faldende. Den toppede i 3. kvartal sidste år med 11,3%, og er altså nu halveret.

Stigningen i byggepriserne damper betydeligt af. De mere rolige prisstigninger sker efter nogle ekstremt kraftige stigninger 2021 og 2022. Det er især omkostningerne til materialer, som har trukket gevaldigt op. Byg­geom­kost­nin­ger­ne ligger næsten 20% højere end for bare tre år siden. Det er ret eksplosivt på så få år. Men ikke desto mindre er pris­stig­nin­ger­ne nu mere afdæmpede.

Gennem 2021 og 2022 tog byggepriserne for alvor fart. Det var især ma­te­ri­a­leom­kost­nin­ger, som viste voldsomme og helt ekstraordinære stigninger og steg først med 8% gennem 2021 og efterfølgende med 14% i 2022. Også ar­bejds­om­kost­nin­ger er steget, men ikke meget mere end normalt. Her har den årlige stigning gennem de seneste år været på knap 3%.

I august meldte alene 4% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på udstyr og materialer. Tilbage i begyndelsen af 2022 var andelen helt oppe på 38%, som meldte om mangel på materialer. Det lavere pres på byg­geom­kost­nin­ger kommer blandt andet ved, at meldingerne om materialer på ingen måde er så udtalt som tidligere, mens også tempoet i byggeriet er på vej ned.

Boligmarkedet har sat farten ned med lavere han­del­sak­ti­vi­tet. Samtidig bliver der igangsat mindre nybyggeri. I 2. kvartal blev der påbegyndt færre end 4.500 nye boligbyggerier. Det er det laveste i 7 år og samtidig -63% færre end for to år siden, var farten var enormt høj.

Relaterede artikler