Boliggælden skrumpet 51 mia. på et år

Boliggælden har været ude i et historisk dyk siden toppen i maj sidste år. De kraftige rentestigninger har betydet, at tusindvis af boligejere har kunnet omlægge deres fastforrentede lån og skære af restgælden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til danske boligejere er på i alt 1.736 mia. kr. Alene i juni faldt udlånet med knap -7 mia. kr., som nu er faldet i 9 ud af de seneste 12 måneder. Sammenlignet med for et år siden er danskernes realkreditlån dykket med hele -51 mia. kr. Som oftest vokser re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så det er ret usædvanligt med deciderede fald.

Der er skåret en ordentlig luns af danskernes boliggæld. Boliggælden har været ude i et historisk dyk siden toppen i maj sidste år. De kraftige ren­testig­nin­ger har betydet, at tusindvis af boligejere har kunnet omlægge deres fastforrentede lån og skære af restgælden. Samtidig har der været mindre aktivitet og faldende priser på boligmarkedet over en længere periode. Det har samlet sendt danskernes realkreditgæld ud på et fald, som vi ikke har set så stort og langvarigt i nyere tid.

En betydelig del af nedgangen i re­al­kre­dit­gæl­den skyldes, at mange fastforrentede lån er blevet omlagt. Renten på et fastforrentet lån skød i vejret fra 0,5% i begyndelsen af 2021 til 2% i starten af 2022 for nu at ligge omkring 5% og 6%. Det fik boligejerne til høste kursgevinsten ved at omlægge fastforrentede lån for næsten 250 mia. kr. i 2022. Kon­ver­te­rings­bøl­gen ser dog ud til at være ovre for denne gang, og antallet af lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne har de seneste måneder været historisk lavt.

Antallet af bolighandler har været lavt det seneste år. Det betyder, at færre danskere har haft brug for at optage ny realkreditgæld end normalt. Dog er der de seneste måneder kommet begyndende aktivitet på boligmarkedet med fremgang i antallet af handler de seneste 7 måneder, når der tages højde for sæson. Det kan igen på re­al­kre­di­t­ud­lå­net til at vokse.

Kon­ver­te­rings­bøl­gen af fastforrentede lån har samtidig givet comeback til variabel rente. De variabelt forrentede lån er nu igen danskernes foretrukne låntype og står for mere end 52% af det samlede udlån. Andelen af var helt nede på godt 43% så sent som i begyndelsen af 2022.

Efter en fornyet interesse, så forventer vi, at appetitten efter variabel rente ebber ud, efter renten er steget. Renten er steget mærkbart fra at være i negativ for lidt over et år siden til i dag at være tæt på 4%. Det er særligt ren­te­for­hø­jel­ser­ne fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken, som har drevet renten på de variabelt forrentede lån i vejret. Og senere i dag får en ny ren­te­for­hø­jel­se fra netop ECB og Nationalbanken, hvor begge står til at forhøje renten med 0,25 procentpoint.

Relaterede artikler