Boligejernes gæld skrumpet

Danskernes realkreditgæld er sendt 2 år tilbage i tid. Siden danskerne boliggæld toppede, er der nu alt barberet 63 mia. kr. af gælden. Det er uhyre sjældent, at vi er vidne til et fald i så stor skala.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån til danske boligejere er på i alt 1.734 mia. kr. ved udgangen af juli. Sammenlignet med for et år siden er re­al­kre­di­t­ud­lå­net skrumpet med 50 mia. kr. Som oftest vokser re­al­kre­di­t­ud­lå­net over tid, så det er ret usædvanligt med et decideret fald.

Danskernes realkreditgæld er sendt 2 år tilbage i tid. Siden danskerne boliggæld toppede, er der nu alt barberet 63 mia. kr. af gælden. Det er uhyre sjældent, at vi er vidne til et fald i så stor skala. De kraftige ren­testig­nin­ger betød, at tusindvis af boligejere kunne omlægge deres fastforrentede lån og skære af restgælden. Samtidig drønede antallet af bolighandler ned sidste efterår, hvilket betød, at færre danskere stiftede ny realkreditgæld.

En betydelig del af nedgangen i re­al­kre­dit­gæl­den skyldes, at mange fastforrentede lån er blevet omlagt. Renten på et fastforrentet lån gik hurtigt fra 2% til 5%, og det fik boligejerne til konvertere fastforrentede lån for omkring 250 mia. kr. sidste år. Kon­ver­te­rings­bøl­gen er dog ved at ebbe ud i denne ombæring. Antallet af lånetilbud fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne befinder sig i hvert fald på historisk lave niveau i øjeblikket, og det indikerer, at om­læg­nings­ly­sten er dæmpet gevaldigt.

De mange konverteringer af fastforrentede lån sendte en del boligejere over i armene på lån med variabel rente. Det betyder, at danskernes foretrukne realkreditlån igen er med variabel rente, som i dag står for godt 52% af det samlede udlån. For halvandet års tid siden var andelen nede omkring 43%. Fremgangen i de variabelt forrentede lån er dog bremset op i den seneste tid, og vi forventer, at det billede fortsætter. Ren­te­for­skel­len mellem variabel rente og fast rente er minimeret igen, og det vil få boligejere til at binde renten med et fastforrentet lån igen.

På boligmarkedet har antallet af handler været lave – særligt i efteråret og vinteren. Det har medvirket til at færre danskere har haft brug for at optage ny realkreditgæld. De seneste måneder har dog budt på lidt mere optimisme på boligmarkedet med flere handler, og det kan igen få re­al­kre­di­t­ud­lå­net til at pege op, når vi ser lidt fremad.

Relaterede artikler