Boligejerne viser høj betalingsevne

Det er et rigtigt godt sundhedstegn, at boligejerne viser sig som solide betalere.

Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Nye tal fra Finans Danmark viser, at boligejerne har en re­stan­ce­pro­cent på 0,14% i 4. kvartal 2022. Det er et lille my højere end i de foregående 3 kvartaler, hvor re­stan­ce­pro­cen­ten har lydt på 0,13%. En re­stan­ce­pro­cent på 0,14% betyder, at boligejerne som helhed mangler at betale 1,4 kr. for hver 1.000 kr. ydelse, som de skal betale på re­al­kre­dit­lå­net. Med andre ord betaler 99,86% af boligejerne altså deres re­al­kre­dit­ter­min til tiden. Tallene for restancerne fortæller, hvor stor en del af ydelsen på re­al­kre­dit­lå­net i september, som endnu ikke er betalt 3,5 måneder senere.

Re­stan­ce­pro­cen­ten har ligget lavt i en længere årrække omkring 0,20%, men er er de seneste to år droslet yderligere ned til underkanten af 0,15%. Re­stan­ce­pro­cen­ten toppede senest på 0,60% i 2009.

Boligejerne viser bomstærk betalingsevne. Det er et rigtigt godt sundhedstegn, at boligejerne viser sig som solide betalere. For boligejerne står i en tid, hvor stigende renter, højere energipriser og generelt høj inflation gør livet som boligejer dyrere, end vi har set i mange år.

Det er ikke kun restancerne, som er lave. Ligeså er tvangs­auk­tio­ner­ne, som i 2022 befandt sig på det laveste i 16 år. Manglende betaling på re­al­kre­dit­lå­net kan være første skridt på vejen mod en tvangsauktion, og det er derfor glædeligt, at betalingsevnen hos boligejerne er i top.

Ser vi fremad, så forventer vi dog ikke, at de ekstremt lave re­stan­ce­pro­cen­ter og tvangs­auk­tio­ner vil vare ved. De mærkbart højere renter, energipriser og inflation bider på budgetterne, og det øger sand­syn­lig­he­den for, at vi igen kan få en periode, hvor pilen peger op på restancer og tvangs­auk­tio­ner.

Det er dog ikke sådan, at vi forventer de samme tilstande, som kendetegnede efterveerne af finanskrisen. Både boligmarkedet og boligejerne står et helt andet og bedre sted i dag på et langt mere robust ståsted. Vi har sparet langt mere op, vi har lånt langt færre penge i vores friværdi og rekordmange er i beskæftigelse. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen. En risiko er dog, at dansk økonomi slår så meget i bakgear, at ledigheden stiger mærkbart, hvilket vil sætte restancer og tvangs­auk­tio­ner under et større pres end ventet på nuværende tidspunkt.

Relaterede artikler