Boligejerne viser høj betalingsevne

Høj inflation og kraftigt stigende renter har gjort store indhug i mange danskeres husholdningsbudgetter, med boligejerne viser enormt høj betalingsevne. Restancerne på boliglån ligger så godt som uændret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at re­stan­ce­pro­cen­ten i 1. kvartal lyder på 0,15%. Det er uændret i forhold til kvartalet før. Restancerne viser, hvor stor en del af ydelsen på re­al­kre­dit­lå­net, som ikke er betalt 3,5 måneder efter termin. En re­stan­ce­pro­cent på 0,15% betyder, at boligejerne mangler at betale 1,5 kr. for hver 1.000 kr. i ydelse på re­al­kre­dit­lå­net. Dagens tal dækker over terminen, der skulle betales i marts.

Re­stan­ce­pro­cen­ten er meget lav. Den aktuelle opgørelse viser, at boligejerne betaler 99,85% af ydelsen. Re­stan­ce­pro­cen­ten bundede i 2022 med 0,13% og toppede efter finanskrisen på 0,60%. Statistikken går tilbage til 1990.

Høj inflation og kraftigt stigende renter har gjort store indhug i mange danskeres hus­hold­nings­bud­get­ter, med boligejerne viser enormt høj betalingsevne. Restancerne på boliglån ligger så godt som uændret, og slut­kon­klu­sio­nen fra dagens tal er uændret, at boligejernes betalingsevne fortsat er ekstremt høj.

Den fortsat flotte betalingsevne skyldes blandt andet, at rekordmange er i arbejde i Danmark. I tillæg er opsparingerne høje og iveren efter at belåne friværdien har været lav. Re­al­kre­dit­lå­nene i de danske boliger ligefrem skumpet med mere end 50 mia. kr. gennem det seneste år. Samtidig vil boligejerne typisk forsøge at spare andre steder i budgettet end på boligposten, hvis der opstår udfordringer med at betale re­al­kre­di­ty­del­sen.

Også antallet af tvangs­auk­tio­ner ligger lavt. En manglende betaling på lånet i form af restance kan være første skridt på vejen mod en tvangsauktion, og det er derfor glædeligt, at betalingsevnen fortsat viser pæne takter.

Vi forventer dog, at der kan være lille pil op på både restancer og tvangs­auk­tio­ner. De mærkbart højere renter og inflation har bider på budgetterne, og det øger risikoen for en periode med højere restancer og tvangs­auk­tio­ner. Vi forventer dog ikke niveauer, som minder om finanskrisen, da boligmarkedet og boligejerne står et mere robust sted i dag. Det vidner dagens tal også om, som på ingen måde tegner en katastrofe for boligmarkedet trods stigende renter og en periode med faldende priser og få handler.

Relaterede artikler