Boligejerne har udsigt til 187.000 kr. mindre friværdi i 2023

Økonomiministeriet forventer fortsatte prisfald på boligmarkedet resten af året.

Huspriserne steg 2,3% i marts - højeste månedsstigning i statistikkens historie

En frisk prognose fra Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et viser, at huspriserne vil falde med -8,4% i år. Tilbage i august sidste år forventede de et prisfald på huse på -4,8% i år. Til næste år forventes boligpriserne at falde med -0,5%.

Den forventede prisfald fra Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et svarer til, at husejerne har udsigt til, at deres friværdier i gennemsnit vil være 187.000 kr. lavere i 2023 sammenlignet med friværdierne i 2022.

Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et hugger endnu et stykke af udsigterne til boligpriserne i år. Boligmarkedet har allerede slag siden i sommers, og Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et forventer fortsatte prisfald. Det er vi i store træk enige med dem i. Boligrenterne er steget markant, og lyder i dag på 5% på et fastforrentet lån mod 2% ved indgangen til 2022. Det giver sammen med skyhøj inflation modvind til boligmarkedet.

 Det er værd at hæfte sig ved, at når Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et forventer, at huspriserne skal falde med -8,4% i år, så har en stor del af prisfaldet allerede fundet sted. Tager vi højde for de allerede realiserede prisfald, så kræver det alene herfra, at boligpriserne skal falde med ca. 2-3% fra i dag og frem til slutningen af 2023. Med andre ord forventer Øko­no­mimi­ni­ste­ri­et, at det største prisfald på boligmarkedet er sket.

 Huspriserne har siden toppen i sommers tabt i omegnen af 10%, og den lavere interesse for at købe bolig ses også tydeligt på han­del­sak­ti­vi­te­ten, som er faldet betragteligt. De færre boligkøb betyder samtidig, at der kommer flere salgsskilte, og det er også med til at presse priserne ned, da det giver boligkøberne mere at vælge mellem, og sælgerne flere konkurrenter.

Vi forventer, at boligpriserne fortsætter faldet, men også, at det største prisfald har fundet sted.

Relaterede artikler