Boligejerne betaler mere i rente

Boligejernes rentebetalinger er vokset med 85% på halvandet år. Det er en voldsom stigning. Vi har i nyere tid ikke set det gå så kraftigt op på så kort tid, og det er med til at trække milliarder ud af boligejernes pengepunge.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

En frisk opgørelse fra Nationalbanken viser, at danske husholdninger betalte knap 4,1 mia. kr. i rente- og bi­drags­be­ta­lin­ger på deres realkreditlån i august. Det er en stigning på lidt mere end 1% i forhold til måneden før. Og det er langt fra et enkeltstående tilfælde, at betalingerne på boliglån stiger i øjeblikket.

Det seneste halvandet år er boligejernes samlede rente- og bi­drags­be­ta­lin­ger steget markant. I forhold til februar 2021, hvor betalingerne senest bundede, er de steget med hele 85%. Dengang betalte boligejerne samlet 2,2 mia. kr. i rente og bidrag mod næsten 4,1 mia. kr. i dag.

Boligejernes ren­te­be­ta­lin­ger er vokset med 85% på halvandet år. Det er en voldsom stigning. Vi har i nyere tid ikke set det gå så kraftigt op på så kort tid. Det er resultatet af cen­tral­ban­ker­nes kraftige stramning i pen­gepo­li­tik­ken for at tøjle inflationen med stribevis af ren­te­for­hø­jel­ser. Det har ført til væsentligt højere renter på boligmarkedet og er med til at trække milliarder ud af boligejernes pengepunge.

Den gennemsnitlige re­al­kre­di­tren­te for hus­hold­nin­ger­ne steg til 2,25% i august. I juli var den på 2,20%, og til sammenligning var den på blot 0,75% for halvandet år siden. I samme periode er den gennemsnitlige bidragssats omvendt faldet en smule til 0,80% i august mod 0,82% for halvandet år siden.

Den højere rente for boligejerne kommer fra flere kanaler. Boligejere med variabel rente har fået tilpasset renten i opadgående retning. De fleste havde en rente i minus for halvandet år siden mod en rente tættere på 4% i dag. Samtidig har mange boligejere med fast rente valgt at omlægge deres lån for at høste kursgevinsten mod at optage et nyt lån med en højere rente. Renten på et nyt fastforrentet lån skød i vejret fra 2% i starten af 2022 til at være tæt på 5% i dag.

Danskernes boliggæld har omvendt været på historisk skrump det seneste år. Mange boligejere med fast rente har konverteret og barberet af restgælden, og boligmarkedet har periodevist været i modvind. Men det lavere låneomfang imødekommer langtfra de højere renter, og derfor ser vi ren­te­be­ta­lin­ger­ne stige i høj fart.

Vi forventer, at den gennemsnitlige re­al­kre­di­tren­te vil fortsætte stigningen i den kommende tid, om end i et lidt mere adstadigt tempo. Gamle lån med lav rente vil blive skiftet ud med nye lån til en højere rente, og boligmarkedet har genfundet formen. Boligrenterne har været stabile siden efteråret, og vi forventer, at de forbliver på det højere niveau over en periode.

Relaterede artikler