2022 bød på det laveste antal bolighandler i 8 år

Det er en ganske markant tilbagegang.

Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev handlet 3.574 huse, lejligheder og sommerhuse i december. Det bringer det samlede antal bolighandler i 2022 op på 66.706. Til sammenligning bød 2021 på rekordmange bolighandler, hvor det blev til mere end 100.000 bolighandler. Det svarer til et fald på 34% for bolighandlerne i 2022 i forhold til 2021.

Boligmarkedet er ramt. Vi skal tilbage til 2014 for at finde et år med et lavere antal bolighandler end i 2022. Det er en ganske markant tilbagegang, og flere års fremgang er nu afløst af kraftig pil ned for handlerne. Modvinden på boligmarkedet skyldes især de mærkbart stigende renter, mens også ener­gi­pri­ser­nes himmelflugt og den økonomiske usikkerhed bidrager. Vi forventer, at de mørkere tider vil fortsætte på boligmarkedet i den kommende tid.

Det er særligt i efteråret og ind i vinteren, at antallet af bolighandler er droslet ned. Her har vi været vidne til et handelsomfang, som på de enkelte måneder har været det laveste i omkring 10 år. I begyndelsen af 2022 blev der stadig handlet pænt på boligmarkedet, men i takt med, at renten er steget, så har boligmarkedet tabt pusten.

Ser vi på de enkelte boligtyper, blev der i 2022 handlet 44.664 huse, 14.066 lejligheder og 7.976 sommerhuse. Det betyder, at antallet af hushandler befinder sig på det laveste niveau siden 2016, mens det for lejligheder er siden 2013. For sommerhuse er niveauet det laveste siden 2016.

Det er især ren­testig­nin­ger­ne, som sætter sine spor på boligmarkedet. Vi er på et år gået fra en rente på omkring 2% til i dag 5% på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån. Det gør det mærkbart dyrere at købe en bolig, og mange må derfor skære til i boligdrømmen, hvis den skal i hus. Samtidig gør de højere energipriser og den høje inflation det dyrere at bo i boligen, og det bidrager sammen med økonomisk usikkerhed til, at boligmarkedet står i massiv modvind.

Også boligpriserne er faldet. Huspriserne er dykket med 7% siden toppen i foråret, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne er gået tilbage med næsten 9%. Vi forventer, at boligpriserne fortsætter faldet det næste halve til hele års tid. På landsplan forventer vi, at huspriserne står overfor yderligere fald på 5%-10%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne kan falde yderligere 10%.

Relaterede artikler