Variabel rente er populær hos boligejerne

Det sker efter en lang årrække, hvor det er gået tilbage for de variabelt forrentede lån.

Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Nye tal fra Nationalbanken viser, at det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån ved udgangen af oktober lyder på 1.771 mia. kr. – heraf udgør lån med variabel rente 888 mia. kr. De variabelt forrentede lån fortsætter dermed fremgangen i oktober og er over det seneste år øget med hele 124 mia. kr.

De variabelt forrentede realkreditlån udgør 50,1% af det samlede re­al­kre­di­t­ud­lån i oktober. For et år siden lød andelen på 43,5%. De fastforrentede lån har været det mest udbredte siden maj 2020, men må altså afgive den plads til de variabelt forrentede lån i oktober.

For første gang i mere end 2 år er lån med variabel rente igen mest udbredt blandt boligejerne. Det sker efter en lang årrække, hvor det stort set kun er gået tilbage for de variabelt forrentede lån. Den markante fremgang har potentiale til på sigt at påvirke robustheden på boligmarkedet.

Der er flere forklaringer på fremgangen i de variabelt forrentede realkreditlån. Mange boligejere med fastforrentede lån har i 2022 konverteret deres lån som følge af de kraftigt stigende renter. På den måde har de skåret en bid af restgælden og i forbindelse med omlægningen har et stort mindretal valgt et nyt lån med variabel rente. Spændet mellem fast og variabel rente er samtidig øget, da ren­testig­nin­gen har været mest udtalt på de fastforrentede lån. Det kan have betydning for valget af bo­lig­fi­nan­si­e­ring.

For boligejere med variabel rente venter der dog en markant rentestigning ved årsskiftet. En række ren­te­til­pas­ning­s­lån er blevet fast til en rente på over 3% ved de netop overståede auktioner, og de nye renter træder i kraft 1. januar. Også for boligejere med den korteste rentebinding, de såkaldte F-kort-lån, venter der en gedigen rentestigning, når nytåret er skudt ind. De kan ende med en rente omkring 2,5%. Fælles for alle de pågældende boligejere er, at de kommer fra et renteniveau omkring 0%. De højere renter betyder ydelser, som snildt kan stige med mere end 2.000 kr. pr. lånt afdragsfri million. Det er et beløb, som kommer på toppen af stigende priser på energi og fødevarer.

Relaterede artikler