Stigning i antallet af tvangsauktioner i april

Overordnet set er vi ikke bekymret for boligmarkedet og boligejernes robusthed.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 133 tvangs­auk­tio­ner i april, når der tages højde for sæsonudsving. Det er mere end det vi har set hver måned siden oktober, hvor antallet af tvangs­auk­tio­ner har svinget omkring 100, men det er stadig et godt stykke under må­neds­gen­nem­snit­tet for 2020, som lød på 176 tvangs­auk­tio­ner.

Ser vi på årets første fire måneder til sammen, har der foreløbigt i været 442 tvangs­auk­tio­ner mod 516 i samme periode sidste år. Det er et fald på godt 14%.

Det fortsat begrænsede omfang af tvangs­auk­tio­ner skyldes først og fremmest, at danskernes privatøkonomi er bundhamrende solid med velpolstrede formuer og høj jobsikkerhed. Dertil skal en væsentlig forklaring også findes i boligmarkedets fortsat høje han­del­sak­ti­vi­tet og stigende priser. Det gør det nemmere at sælge boligen i fri handel, såfremt man skulle stå i den ulykkelige situation og ikke have råd til at sidde i boligen.

Det er glædeligt, at det fortsat er et fåtal af boligejere, der aktuelt står og skal sælge boligen på tvangsauktion. Og vi forventer, at det vil fortsætte i den kommende tid.

Der lurer dog også mørkere skyer længere ude i horisonten for boligmarkedet, da det er blevet dyrere at være boligejer. Det skyldes de seneste måneders markante stigninger i både energipriser og boligrenter. For eksisterende boligejere bider ener­gi­pri­ser­nes himmelflugt her og nu i budgetterne, hvor også stigende priser på fødevarer begynder at kunne mærkes. Samlet set har pris­stig­nin­ger­ne i samfundet ramt det højeste siden 1985. Hvor stor indflydelse de stigende energi- og fødevarepriser vil få på antallet af tvangs­auk­tio­ner, afhænger af hvor længe energi- og fø­de­va­re­pri­ser­ne forbliver høje. Hertil har eksisterende boligejer med variabelt forrentede lån udsigt til en højere rente ved næste refinansiering. Det vil selvsagt påvirke budgettet hos de boligejere, der har variabel rente – om end vi på alle måder er trygge omkring det og ikke ser stigning i tvangs­auk­tio­ner af den grund. Der hvor vi i højere grad ser, at de stigende boligrentere kan komme til at få indflydelse på omfanget af tvangs­auk­tio­ner, er via aktiviteten på boligmarkedet.

Overordnet set er vi ikke bekymret for boligmarkedet og boligejernes robusthed. Vi venter heller ingen markante stigninger i tvangs­auk­tio­ner­ne på det lidt længere sigte, selvom det aktuelle om­kost­nings­bil­le­de er med til at vende pilen op ad. Såfremt de højere renter og energipriser skulle resultere i et løft til tvangs­auk­tio­ner­ne, så går der typisk en rum tid fra, at et eventuelt stød til boligmarkedet kan aflæses i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Typiske vil man nogle måneder inden boliger bliver sat på tvangsauktion kunne se en stigning i boligejernes såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån. Det har vi ikke set endnu. Tværtimod fik vi tidligere på ugen bekræftet, at boligejerne har den bedste betalingsevne i 14 år.

Relaterede artikler