Rekordmange nye boliger står færdige - men færre sætter igang

Ser vi derimod på det påbegyndte og tilladte byggeri, så peger pilen entydigt ned.

Færre boliger til salg og til højere priser

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev fuldført 10.060 boliger i byggeriet i 3. kvartal, når der korrigeres for sæson og forsinkede registreringer i BBR. Det er stort set det samme som kvartalet før. Foreløbig er der fuldført omkring 28.200 boliger i 2022, hvilket er 4% mere end i samme periode sidste år. Det er samtidig det højeste antal fuldførte boliger nogensinde registreret for årets første ni måneder i statistikkens historie. Statistikken går helt tilbage til 1998.

Der står masser af nyt byggeri færdigt i Danmark. Faktisk er rekordmange nye boliger kommet til i år, og det sker til trods for kraftige meldinger om mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft.

Ser vi derimod på det påbegyndte og tilladte byggeri, så peger pilen meget entydigt ned. I 3. kvartal blev der påbegyndt byggeri af 6.700 boliger, hvilket er 11% færre end kvartalet før. Og sammenlignet med for et år siden er det faldet med mere end 20%. Også det tilladte byggeri oplever et fald i 3. kvartal. Her blev 6.100 byggerier registeret som tilladte, hvilket er 18% færre end kvartalet før 30% færre i forhold til sidste år. Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal dog tages med et vist forbehold som følge af forsinkelser i BBR.

Byggeriet står til at blive ramt fra flere fronter. Begrænsninger i produktionen fylder fortsat, og samtidig rammer de stigende renter meget direkte. Det gør det i sin helhed dyrere at finansiere byggeriet, og det har også fået bo­li­g­ef­ter­spørgs­len til at dykke markant. Hertil går vi en afmatning i økonomien i møde, og det står til at ramme byggeriet. Selvom man skal tage de nyeste tal for det påbegyndte byggeri med forbehold, så er tilbagegangen allerede at spore.

De meget markante meldinger om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger påvirker i høj grad prisen på at bygge bolig. Over det seneste år er byg­geom­kost­nin­ger­ne steget med mere end 11%. Det er en rekordhøj stigning i byg­geom­kost­nings­in­dek­set, som går tilbage til 2003. Omkostningerne til materialer er steget næsten 15% i forhold til for et år siden. Lø­nom­kost­nin­ger­ne er omvendt steget med mindre end 3% over det seneste år.

Relaterede artikler