Rekordmange bolighandler i 2021

Begyndelsen på året kørte på fulde gardiner, som blev fulgt op af et mere roligt efterår.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at 2021 bød på i alt 102.111 bolighandler. Det er rekordmange bolighandler, og det højeste i statistikkens levetid, som går helt tilbage til 1992.

Fordelt på de tre boligtyper blev der sidste år handlet 65.414 huse, 22.488 lejligheder og 14.209 sommerhuse. Det betyder ny handelsrekord for huse. For lejligheder blev 2021 det 5. bedste år siden 1992, mens som­mer­hus­hand­ler­ne kommer ind på en andenplads.

Der er blevet handlet boliger som aldrig før i 2021. Begyndelsen på året kørte på fulde gardiner, som blev fulgt op af et mere roligt efterår, hvor handlerne dog stadig var på et højt niveau. Det er kærkomment, at et langsommere tempo på boligmarkedet stille og roligt har bidt sig fast.

Dagens of­fent­lig­gø­rel­se byder også på tal for pris­ud­vik­lin­gen. Priserne på huse og lejligheder steg med henholdsvis 0,2% og 1,0% fra november til december, mens sommerhuse faldt med 1,8% fra 3. kvartal til 4. kvartal. Sammenligner vi i stedet 2020 med 2021, så er priserne for alle tre hustyper steget med klar pil op. Huse er således steget med 10,9%, lejligheder med 10,5% og endelig sommerhuse med 15,7%.

Ser vi fremad, så er der dog udsigt til, at de seneste mærkbare ren­testig­nin­ger kan sende boligmarkedet ud på en mere usikker gåtur. Ren­testig­nin­gen har ganske enkelt gjort det dyrere for potentielle boligkøbere at få finansieret købet, og det vil alt andet lige trække i en nedadgående retning på han­del­sak­ti­vi­te­ten og priserne uden, at det dog nødvendigvis betyder boligprisfald. For på den modsatte side er der flere faktorer, som trækker i den anden retning. Vi står med en stærk dansk økonomi med høj jobsikkerhed og fremgang i indkomsten. Derudover er boligudbuddet på det laveste niveau i 16 år.

Relaterede artikler