Rekordfå tvangsauktioner i første halvdel af 2022

Det er glædelige nyheder i en tid, hvor medvind på boligmarkedet er vendt til modvind.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Boligejerne er blevet en kvart million rigere i 2021

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juni blev bekendtgjort 104 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for sæsonudsving. Det bringer totalen for årets første måneder op på beskedne 631 tvangs­auk­tio­ner, hvilket giver et gennemsnit på 105 om måneden. Det er det laveste nogensinde, og statistikken går vel at mærke helt tilbage til 1993.

Sidst vi så tvangs­auk­tio­ner på de her lave niveauer var i tiden lige op til finanskrisen i 2006 og 2007, hvor 1. halvår bød på henholdsvis 645 og 641 tvangs­auk­tio­ner. De første seks måneder i 2021 bød på 726 tvangs­auk­tio­ner.

Rekordfå boliger ender på tvangsauktion. Det er glædelige nyheder i en tid, hvor medvind på boligmarkedet er vendt til modvind. Det lave antal tvangs­auk­tio­ner viser med tydelighed, hvor robuste og velpolstrede boligejerne set over en bred kam er med høj jobsikkerhed og høje formuer. Det fortæller også historien om, at såfremt enderne har haft svært ved at mødes i budgettet, så har det været lettere at sælge boligen i fri handel.

Boligmarkedet står dog over for en mærkbart sværere tid. For eksisterende boligejere er det især markant højere priser på energi og fødevarer, som trækker tænder ud i budgettet. Har man samtidig som boligejer også et lån med variabel rente, så rammer stigende renter også pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Når det bliver dyrere at være boligejer, og også mere end hvad indkomsterne stiger med, så øges risikoen for, at tvangs­auk­tio­ner­ne på sigt kan pege op. Vi forventer dog ingen kraftige stigninger i tvangs­auk­tio­ner­ne på det lidt længere sigte, selvom det aktuelle om­kost­nings­bil­le­de kan være med til at vende pilen opad.

Såfremt højere renter, højere energipriser og en potentielt stigende ledighed senere på året skulle give et løft til tvangs­auk­tio­ner­ne, så går der typisk en rum tid, til det kan læses i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Typisk vil man først se en stigning i boligejernes såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån, og det har vi på ingen måde set endnu. Derudover vil mange boligejere ty til andre nedskæringer i budgettet, før boligposten kommer i spil som sidste udvej.

Relaterede artikler