På vej mod færrest tvangsauktioner i 15 år

Tvangsauktionerne er et af de nøgletal, som stadig står stærkt tilbage på boligmarkedet.

Færre boliger til salg og til højere priser

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 113 tvangs­auk­tio­ner i oktober, når der tages højde for normale sæsonudsving. Det er en lille stigning fra de 104 tvangs­auk­tio­ner i september, og dermed fortsætter årets meget lave niveau.

Årets første ti måneder har samlet budt på 1.113 tvangs­auk­tio­ner i alt. Vi har ikke set så lave niveauer siden 2006 og 2007. Sidste år var der knap 1.200 tvangs­auk­tio­ner i samme periode. Tilbage i 2010 i ef­ter­døn­nin­ger­ne af finanskrisen nåede omfanget af tvangs­auk­tio­ner op på 4.400.

Den lille stigning i tvangs­auk­tio­ner­ne er på ingen måde bekymrende. Antallet er fortsat lavt, og 2022 er på vej mod færrest tvangs­auk­tio­ner i 15 år. Tvangs­auk­tio­ner­ne er et af de nøgletal, som stadig står stærkt tilbage på boligmarkedet, hvor medvind ellers er vendt til modvind. Dog forventer vi, at boligmarkedets udfordringer også vil ramme her med flere tvangs­auk­tio­ner.

Boligmarkedet er i stærk modvind i øjeblikket, og det er bestemt sandsynligt, at tvangs­auk­tio­ner­ne kommer til at stige. Boligpriserne falder, og der er mærkbart færre handler. September leverede den ringeste han­del­sak­ti­vi­tet i ni år for en september måned. Der gør det sværere at sælge boligen i fri handel, såfremt man står i en situation, hvor man ikke har råd til at bo i sin bolig.

Modvinden skyldes især at renterne og energipriserne er steget kraftigt, hvilket gør det dyrere at finansiere og leve i sin bolig. Når det bliver dyrere at være boligejer, så øges risikoen for, at tvangs­auk­tio­ner­ne på sigt kan pege op.

Boligejerne og boligmarkedet er dog robust, og vi forventer ikke en gentagelse af stigningen i tvangs­auk­tio­ner­ne efter finanskrisen. Foreløbig er der desuden ikke noget, som peger på, at boligerne har udfordringer med at betale på boliglånet. Re­stan­ce­pro­cen­ten, som er den manglende betaling på re­al­kre­dit­lå­net, er på det laveste i 15 år. Med andre ord viser boligejerne en ekstremt stærk betalingsevne. Restancerne og tvangs­auk­tio­ner­ne er altså ikke ramt af boligmarkedets udfordringer endnu. Det skyldes, at boligejerne bredt set står stærkt med høj jobsikkerhed og solide formuer. Desuden vil mange boligejere først forsøge at spare andetsteds end på boligposten i budgettet, hvis der opstår udfordringer med terminen.

Relaterede artikler