Nyt fald i boligudbuddet - laveste i 16 år

Det aktuelt lave boligudbud stiller sælgerne i en favorabel situation.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Boligpriserne fortsætter op - men i nedsat tempo

Nye tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af boliger faldt med 1.164 i januar. Faldet i antallet af salgsskilte på boligmarkedet gælder for samtlige boligtyper. Antallet af huse til salg faldt i januar med knap 3%, så der i dag står 22.736 huse til salg. Udbuddet af lejligheder faldt 4% til 5.456, mens udbuddet af sommerhuse dykkede mere end 6% til 3.784. Faldet kommer i forlængelse af mærkbare fald i november og december også.

Med de seneste måneders store fald står der i dag 31.976 boliger til salg, hvilket er det laveste i statistikkens historie fra Boligsiden, som går tilbage til 2010. Forlænger vi med udbudstal fra Finans Danmark, så viser dagens tal, at boligudbuddet er på sit laveste siden februar 2006.

Udbuddet af boliger er i øjeblikket hamrende lavt og meget tæt på at skrive sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som ny bundrekord. Vi skal lige nu 16 år tilbage for at finde et lige så lavt boligudbud. Selvom det ikke er usædvanligt, at udbuddet falder på det her tidspunkt af året, så er de seneste måneders fald større end det, vi normalt oplever.

Det aktuelt lave boligudbud stiller sælgerne i en favorabel situation. De ringere kort på hånden står boligkøberne så omvendt med i et boligmarked med få valgmuligheder. Det resulterer i korte salgstider og mindre betænkningstid i boligkøbet, som normalt kræver tid til tanker og overvejelser. Det betyder, at man med fordel bør sætte sig grundigt ind i sine ønsker og behov allerede inden, boligjagten skydes i gang, og drømmeboligen pludselig er foran én.

Det lave udbud ser vi klart som en risikofaktor for boligmarkedet. Markedet kan simpelthen få svært ved at absorbere en potentiel ny stigning i efterspørgslen, såfremt den skulle komme. Konsekvensen vil være risiko for, at priserne igen begynder at stige med høj fart, og med de seneste års kraftige prisstigninger in mente kan det hive boligmarkedet ud af balance.

Nye kraftige stigninger i boligpriserne er imidlertid ikke vores forventning men en risiko, som vi skal være opmærksomme på. Vi forventer prisstigninger i 2022 på huse på 3% og 2% for lejligheder, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten vil minde om tiden før corona. Boligpriserne er allerede steget betragteligt gennem de seneste år, hvor boligmarkedet og boligejerne som helhed spænder den økonomiske bue hårdere. Derfor kan yderligere eskalerende priser sætte boligmarkedet under pres.

Vi forventer, at boligudbuddet igen vil pege op i takt med at foråret kommer nærmere, og det vil igen give boligkøberne mere at vælge mellem. Dog skal man nok ikke binde sig til håbet om et markant højere udbud, selvom pilen skulle pege op. Bo­li­g­ef­ter­spørgs­len viser fortsat ganske stærke takter, og det vil foreløbig holde udbuddet i nogenlunde kort snor.

Relaterede artikler