Ny prognose fra vismændene: Boligejerne har udsigt til 105.000 kr. mere i friværdi

Vi skal dog skal huske på, at prisstigningen i 2022 faktisk allerede har fundet sted.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Buldrende boligmarkedet trykker nedslagene

En ny prognose fra De Økonomiske Råd (vismændene) viser, at huspriserne vil stige med 4,5% i år og falde med 0,8% til næste år.

Omsætter vi vismændenes prognose til rede kroner, så betyder prognosen for den helt almindelige husejer, at der samlet set er udsigt til, at parcelhuset bliver 105.000 kr. mere værd i år. Omvendt ser vismændene danskernes friværdi skrumpe med 20.000 kr. i gennemsnit i 2023.

Tallene dækker over et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm., som i 2021 kostede 2.330.000 kr. I samme regnestykke er det samtidig værd at holde sig for øje, at boligejernes friværdi i gennemsnit er vokset med ca. 250.000 kr. i 2021 alene som følge af prisstigninger på boligmarkedet. Så der bliver i år blot lagt endnu mere til de i forvejen svulmende friværdier, mens der til næste år blot bliver skåret en usandsynlig lille luns af ifølge vismændene.

Vi skal dog skal huske på, at prisstigningen i 2022 faktisk allerede har fundet sted. Prognosen fra vismændene betyder derfor, at de dybest set forventer, at priserne herfra vil have et svagt negativt fortegn resten af året. Det er overordnet en retning for boligmarkedet, som er vi er enige i.

Boligmarkedet står overfor en hel perlerække af modvinde, som vil præge bo­li­g­ef­ter­spørgs­len og handlerne i nedadgående retning og samtidig få priserne til at pege nedad i en periode. Renten er steget ganske betydeligt siden årsskiftet, hvor et fastforrentet lån er gået fra en rente på 2% til i dag 3,5%. Samtidig er priserne på energi tordnet i vejret, hvilket gør det dyrere at bo i boligen. I tillæg er prisen på bl. a. fødevarer også steget, og det medvirker ligeledes til at lægge beslag på danskerens budgetter. En del af modvinden bliver dog opvejet af et meget lavt boligudbud og en solid dansk økonomi med høj jobsikkerhed og robuste formuer, og det trækker i den modsatte retning. Samlet set forventer vi dog, at boligpriserne skal ned herfra. 

Tilbage i oktober sidste år forventede vismændene, at huspriserne ville stige med 2,6% i år, og der er altså tale om en opjustering for huspriserne. Opjusteringen giver i bund og grund fin mening, da huspriserne har lagt flot fra land og er steget i årets første 3 måneder.

Relaterede artikler