Næstlaveste boligudbud i næsten 16 år her ved indgangen til 2022

Der står i dag 30.915 boliger til salg.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Nye tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger faldt med 1.772 i december, hvilket er femte måned i træk med fald i boligudbuddet. Dermed står der i dag 30.915 boliger til salg, og boligudbuddet er 9,3% lavere end for et år siden. Det er på nær i februar og marts 2021, hvor tempoet var på sit højeste på boligmarkedet, det laveste boligudbud siden marts 2006.

Det lavere antal Til-salgskilte på boligmarkedet i december gælder for samtlige boligtyper. Antallet af huse til salg er faldet på en måned med 4,3%, så der i dag står 21.838 huse til salg. Udbuddet af lejligheder dykkede i december med 7,4% til 5.298, mens udbuddet af sommerhuse faldt med 7,4% til 3.779. Det er dog vigtigt at notere sig, at det ikke er unormalt, at udbuddet af boliger falder hen mod og i starten af vinteren.

Boligudbuddet er aftaget yderligere de sidste måneder i 2021 og rammer et meget lavt niveau, som på nær i februar og marts 2021, hvor tempoet var på sit højeste på boligmarkedet, er det laveste boligudbud i næste 16 år. Og selvom det ikke er usædvanligt, at udbuddet trækker sig på det her tidspunkt af året, så er de seneste par måneders fald større end det, vi normalt oplever.

Boligudbuddet er altså voldsomt lavt, og det har den kedelige konsekvens, at boligkøberne har meget få boliger at vælge imellem derude. Det resulterer i korte salgstider og mindre betænkningstid i forbindelse med boligkøbet, som jo ellers kræver tid til tanke og overvejelser. Det betyder, at man med fordel bør sætte sig grundigt ind i sine ønsker, behov og muligheder, allerede inden boligjagten skydes i gang, og drømmeboligen står foran én.

En anden konsekvens af det aktuelt lave boligudbud, at det øger risiko for nye mærkbare bo­lig­pris­stig­nin­ger. Det skyldes, at boligmarkedet kan få sværere ved at absorbere en ny stigning i bo­li­g­ef­ter­spørgs­len, og det risikerer at føre nye mærkbare prisstigninger med sig, som i sidste ende kan øge skrøbeligheden på boligmarkedet.

Prisen på de udbudte boliger faldt i december for huse med 0,1%, men ligger 8,7% højere end for et år siden. For lejligheder steg udbudsprisen med 0,4% og ligger i dag 8,4% højere end for et år siden. Prisen på udbudte sommerhuse faldt 0,8%, men er 15,7% over sidste års priser.

Nye kraftige stigninger i boligpriserne er ikke vores forventning, men det er en risiko, vi skal være opmærksomme på. Vi forventer, at de seneste måneders langsommere tempo i pris­ud­vik­lin­gen og han­del­sak­ti­vi­te­ten bider sig fast, og vores ho­ved­for­vent­ning er, at 2022 vil byde på prisstigninger for huse på 3% og 2% for lejligheder, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten vil minde om tiden før corona.

Samtidig ser vi, at boligudbuddet igen vil pege op i takt med at foråret kommer nærmere, og det vil igen give boligkøberne mere at vælge mellem. Dog skal man nok ikke binde sig til håbet om et markant højere udbud, selvom pilen skulle pege op. Bo­li­g­ef­ter­spørgs­len viser fortsat ganske stærke takter, og det vil foreløbig holde udbuddet i nogenlunde kort snor.

Relaterede artikler