Laveste konverteringsaktivitet i mere end et årti

Det blev blot til 9,4 mia. kr. i indfrielser ved udgangen af januar.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Danskerne konverterede for 9 mia. kr. i sidste uge – lille konverteringsbølge under opsejling

Nye tal fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne viser, at der ved op­si­gel­ses­fri­sten ved udgangen af januar blev indfriet for blot 9,4 mia. kr. Det betyder, at vi ender med den laveste fart på ned­kon­ver­te­rin­ger­ne siden 2011.

Ned­kon­ver­te­rings­ak­ti­vi­te­ten blandt boligejerne endte ved udgangen af januar på det laveste niveau i mere end 10 år. Det sætter to fede streger under, at de store ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er begravet og borte for denne gang. Den lavere aktivitet skyldes, at renten er steget ganske betragteligt over det seneste års tid, og det har gradvist skruet ned for ned­kon­ver­te­rin­ger­ne.

Tager vi et tilbageblik på de seneste 4 op­si­gel­ses­fri­ster, så ser vi, at gassen tydeligt er gået af ballonen i takt med, at renten er steget. Ved op­si­gel­ses­fri­sten i januar sidste år blev der indfriet for 64 mia. kr., hvor det altså blev til en pæn bølge. Siden fulgte op­si­gel­ses­fri­ster med aktivitet for 28 mia. kr. i april, 16 mia. kr. i juli og 12 mia. kr. i oktober. Og nu lander vi altså på 9,4 mia. kr. ved udgangen af januar.

Når der så alligevel stadig indfries for et mindre milliardbeløb, skal vi rette øjnene mod boligmarkedet, hvor der stadig er godt gang i den. Når en boligejer sælger sin bolig, så bliver sælgers lån typisk indfriet i forbindelse med handelen, og det påvirker ind­fri­el­ses­tal­le­ne.

Renterne er braget op den seneste tid, hvilket tog ekstra fart ovenpå torsdagens møde i den europæiske centralbank. Det betyder, at vi for første gang i 4 år skal hilse på 30-årige fastforrentede realkreditlån med en rente på 2,5%. For en måned siden hed renten 1,5%, mens vi for et år siden var nede og vende i 0,5%.

Ser vi fremad, så forventer vi, at tiderne med store ned­kon­ver­te­rings­bøl­ger er forbi for nu. Det er sket i takt med, at renteniveauet er højere nu end tidligere, og at mange allerede har klaret ned­kon­ver­te­rin­gen ved tidligere lejligheder. Vi står nu i stedet i en situation, hvor op­kon­ver­te­rin­ger for alvor begynder at banke på døren, hvilket i første omgang især vil henvende sig til boligejere som har 0,5%-lån.

Relaterede artikler