Laveste boligudbud i 16 år efter nyt hug

Faldet kommer i forlængelse af et mærkbart fald i november også.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Antal Til Salg-skilte på boligmarkedet ligger bomstille

Nye tal fra Boligsiden viser, at udbuddet af boliger faldt med mere end 2.300 i december. Faldet kommer i forlængelse af et mærkbart fald i november også. Der står i dag 32.956 boliger til salg ifølge Boligsiden. For et år siden var der knap 36.200 boliger til salg. Boligsidens tal går alene tilbage til 2010, men forlænger vi med FinansDanmarks tal, så rammer udbuddet af boliger det laveste siden februar 2006.

Faldet i december i antallet af salgsskilte på boligmarkedet gælder for samtlige boligtyper. Antallet af huse til salg er faldet på en måned med 5,8%, så der i dag står 23.296 huse til salg. Udbuddet af lejligheder faldt i december med 8,6% til 5.625, mens udbuddet af sommerhuse dykkede med over 8% til 4.035.

Der er igen nye hug til udbuddet af boliger, som her ved indgangen til 2022 rammer det laveste i næsten 16 år. Og selvom det ikke er usædvanligt, at udbuddet trækker sig på det her tidspunkt af året, så er de seneste måneders fald større end det, vi normalt oplever. Det sætter en stor og fed streg under, at udbuddet af hamrende lavt, og boligkøberne har meget få boliger at vælge mellem.

Det lave udbud har særligt to slagsider. For det første betyder det lave udbud, at boligmarkedet kan få sværere ved at absorbere en ny stigning i bo­li­g­ef­ter­spørgs­len. Det risikerer at give priserne ny flyvehøjde, og nye mærkbare prisstigninger kan sende boligmarkedet ud af balance. For det andet har boligkøberne få valgmuligheder, og det resulterer i korte salgstider og mindre betænkningstid i forbindelse med boligkøbet, som jo ellers kræver tid til tanke og overvejelser. Det betyder, at man med fordel bør sætte sig grundigt ind i sine ønsker, behov og muligheder, allerede inden boligjagten skydes i gang, og drømmeboligen står foran én.

Nye kraftige stigninger i boligpriserne er ikke vores forventning, men det er en risiko, vi skal være opmærksomme på. Boligpriserne er allerede steget betragteligt gennem de seneste år, og boligmarkedet og boligejerne som helhed spænder den økonomiske bue hårdere. Derfor kan yderligere eskalerende priser sætte boligmarkedet under pres.

Pris­ud­vik­lin­gen og han­del­sak­ti­vi­te­ten er faldet til ro efter en hæsblæsende periode under coronakrisen, og vores ho­ved­for­vent­ning er, at det langsommere tempo bider sig fast. Vi forventer prisstigninger på huse på 3% i år og 2% for lejligheder, mens han­del­sak­ti­vi­te­ten vil minde om tiden før corona.

Vi forventer, at boligudbuddet igen vil pege op i takt med at foråret kommer nærmere, og det vil igen give boligkøberne mere at vælge mellem. Dog skal man nok ikke binde sig til håbet om et markant højere udbud, selvom pilen skulle pege op. Bo­li­g­ef­ter­spørgs­len viser fortsat ganske stærke takter, og det vil foreløbig holde udbuddet i nogenlunde kort snor.

Relaterede artikler