Laveste antal bolighandler i 26 kvartaler

Boligmarkedet står i en helt ny virkelighed.

Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Nye tal fra Finans Danmark viser, at både priser og handler peger nedad i 3. kvartal. Huspriserne faldt med 2,1% i forhold til kvartalet før, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne faldt med 4,5%. Også som­mer­huspri­ser­ne pegede nedad med marginale 0,1%.

Også antallet af bolighandler faldt. I 3. kvartal blev der handler i alt 12.954 boliger, hvilket er godt 2.500 færre end i 2. kvartal. Faldet i antallet af handler er bredt funderet på både huse, lejligheder og sommerhuse. Det er samtidig det laveste antal bolighandler på et kvartal siden 1. kvartal 2016.

Boligmarkedet står i en helt ny virkelighed. Flere års fremgang er nu afløst af kraftig pil ned for både priser og handler. Modvinden på boligmarkedet skyldes især de mærkbart stigende renter, mens også ener­gi­pri­ser­nes himmelflugt og den økonomiske usikkerhed bidrager. Vi forventer, at de mørkere tider vil fortsætte på boligmarkedet i den kommende tid.

Det er især ren­testig­nin­ger­ne, som sætter sine spor på boligmarkedet. Vi er siden årsskiftet gået fra en rente på omkring 2% til i dag 5% på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån. Det gør det mærkbart dyrere at købe en bolig, og mange må derfor skære til i boligdrømmen, hvis den skal i hus. Samtidig gør de højere energipriser og den høje inflation det dyrere at bo i boligen, og det bidrager sammen med økonomisk usikkerhed til, at boligmarkedet står i massiv modvind.

Vi forventer, at huspriserne vil fortsætte med at falde over det næste halve til hele års tid. Det vil på landsplan betyde, at huspriserne står overfor yderligere fald på 5%-10%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne kan falde yderligere 10%-15%. Prisfaldet vil være størst i og omkring de store byer. Skulle vi stå i en situation med en længere periode med en svækket dansk økonomi, så er der risiko for endnu større prisfald over en længere periode.

Relaterede artikler