Laveste antal bolighandler i 23 kvartaler

Det er tydeligt, at boligmarkedet står i en ny virkelighed.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev handlet 18.752 boliger i 2. kvartal, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det er det laveste antal bolighandler siden 3. kvartal i 2016.

Deler vi det op, så blev der i handlet 12.548 huse, 4.112 lejligheder og 2.092 sommerhuse i 2. kvartal. For alle boligtyper er der nedgang i antallet af handler set i forhold til 1. kvartal.

Bolighandlerne dykker til det laveste i 23 kvartaler, når vi gør boet op for 2. kvartal. Det er tydeligt, at boligmarkedet står i en ny virkelighed oven på kraftige ren­testig­nin­ger, hvor vi senest har set, at et 6%-lån er på vej til boligejerne for første gang i mere end 13 år. Herudover rammes boligmarkedet også af markant højere energipriser, som gør hverdagen i boligen dyrere, mens hele usikkerheden om fremtiden også giver et pres.

Også priserne på huse og sommerhuse faldt i 2. kvartal i forhold til kvartalet før, mens lejligheder steg. Huse faldt med -0,3%, sommerhuse med -1,1%, mens lejligheder steg med 1,0% i forhold til kvartalet før, når vi tager højde for sæsonudsving. Vi ved også fra friskere statistikker, at boligpriserne vendte mundvigene nedad i både juli og august.

Danskerne tror på, at boligpriserne skal ned. 73% af danskerne forventer nu, at boligpriserne er lavere om et år, viser en frisk rundspørge foretaget af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Det er 20 procentpoint flere end for blot tre måneder siden, og samtidig den højeste andel siden vi begyndte at spørge danskerne i 2020.

Vi forventer også, at boligpriserne falder over det kommende år. Med andre ord er vi enige i et flertal af danskerne. Vi forventer, at huspriserne står overfor et fald på mindst 5%-10%, mens lej­lig­heds­pri­ser­ne vil falde med 10%-15%. Det er dog ikke usandsynligt, at faldet kan blive endnu større. Det er ikke vores hovedscenarie, men heller ikke et urealistisk scenarie.

Relaterede artikler