Højere boligpriser, men færre handler

Boligpriserne verfer rentestigningerne af skuldrene.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Boligsiden viser, at boligpriserne peger opad. For huse er prisen i juni steget med beskedne 0,4%, mens lejligheder også steg ganske marginalt med 0,1%. Sommerhuse peger også opad med 1,9% i juni. Også når vi tager højde for sæson, er der tale om underliggende stigende priser i juni, om end i mere begrænset omfang.

De højere priser på alle tre boligtyper i juni betyder samlet set, at priserne på huse, lejligheder og sommerhuse er steget i første halvdel af 2022. Sommerhuse har klaret sig bedst med prisstigninger over 6%. Lejligheder er steget lidt mere end 4%, mens huse er gået frem med ca. 3%.

Boligpriserne verfer ren­testig­nin­ger­ne af skuldrene. Boligmarkedet er ellers ramt af stiv kuling, men det har ikke for alvor ramt priserne, som stiger i juni. Den massive modvind kommer fra markante ren­testig­nin­ger, højere energipriser, kraftig stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne og forøget økonomisk usikkerhed som følge af krigen i Ukraine.

I dagens tal fra Boligsiden får vi også syn for sagen på antallet af handler. I juni blev der handlet 5.851 boliger – fordelt på 4.018 huse, 1.047 lejligheder og 786 sommerhuse. Det er 17% færre bolighandler end i maj. Tager vi højde for sæson, er der stadig tale om en markant tilbagegang på godt 12%. Ser vi i forhold til juni sidste år, er der tale om et fald på hele 36%. Den kraftige nedgang i juni betyder, at antallet af handler på boligmarkedet i juni, når vi tager højde for sæson, er det laveste siden starten af 2016. Det viser, at boligmarkedet er på vej ind i en ny tid.

Renten på et fastforrentet lån er i dag på 4%. Selvom renterne er faldet lidt tilbage den seneste tid, så er renterne mærkbart højere end ved årsskiftet, hvor den hed 1,5% på et fastforrentet lån. For yderligere et år tilbage var den helt nede i 0,5%. De højere renter betyder sammen med højere energipriser, at det er blevet dyrere at købe og leve i boligen. For­bru­ger­til­li­den er samtidig styrtdykket til det laveste nogensinde, og det kan i sig selv lægge en dæmper på boligmarkedet, som står over for en mærkbart sværere tid.

Vi forventer, at både priser og han­del­sak­ti­vi­tet vil være i nedadgående retning her fra. Boligmarkedet står imidlertid på et stærkt fundament. Så selvom der er faldende priser forude, så forventer vi på ingen måde, at benene bliver fejet væk under boligmarkedet. Økonomien har det bund og grund godt med rekordmange i beskæftigelse i Danmark, og vi står med et udbud, som fortsat er i den lave ende, om end voksende igen. Samlet set forventer vi, at priserne vil falde i omegnen af 5%-10%.

Relaterede artikler