Færre tvangsauktioner i februar

Vi skal grave dybt i hukommelsen for at huske tilsvarende lave niveauer for tvangsauktioner.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Lånetilbud i realkreditinstitutterne holdes oppe af bolighandler

Der blev bekendtgjort 93 tvangs­auk­tio­ner i februar, når vi tager højde for normale sæsonudsving. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er lidt færre sammenlignet med januar, som bød på 108 tvangs­auk­tio­ner.

Antallet af tvangs­auk­tio­ner ligger ekstremt lavt og har nu 5 måneder i streg befundet sig i et leje omkring 100 bekendtgjorte tvangs­auk­tio­ner om måneden. Tvangs­auk­tio­ner­ne i februar er samtidig det laveste for en februar måned siden 2007. Statistikken går tilbage til 1993. 

Vi skal grave dybt i hukommelsen for at huske tilsvarende lave niveauer for tvangs­auk­tio­ner. Det meget lave antal tvangs­auk­tio­ner er blot en i rækken af bomstærke nøgletal fra boligmarkedet. Det vidner i den grad om, hvor solid boligejernes privatøkonomi er med høj jobsikkerhed og velpolstret pengepung.  

Samtidig har boligmarkedet vist imponerende form med høj han­del­sak­ti­vi­tet og prisstigninger. Skulle man stå i den ulykkelige situation, hvor der opstår problemer med at betale terminen, så betyder det stærke boligmarked, at boligen er lettere at afhænde i fri handel.

Det er glædeligt, at det meget lave antal tvangs­auk­tio­ner har bidt sig fast. Vi kan også se, at boligejernes betalingsevne er i top. Vi forventer, at det billede også vil være gældende i den kommende tid.

Geografisk er antallet af tvangs­auk­tio­ner betragteligt lavere i alle af landets 5 regioner gennem det seneste år sammenlignet med året før. De største relative fald er i Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland, som er faldet med henholdsvis 42%, 41% og 39%, hvis vi sammenligner de seneste 12 måneder med de foregående 12 måneder. Faldet er lidt mindre, men stadig i den høje ende, hvis vi ser mod Region Midtjylland og Region Nordjylland, som er faldet med henholdsvis 21% og 14%.

Relaterede artikler