Danskernes formuer i boligen slår rekord

Den altoverskyggende årsag er de kraftige prisstigninger på boligmarkedet, hvilket på papiret har gjort boligejerne rigere.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Danskernes pensionsindbetalinger sætter rekord

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne ved udgangen af 2021 havde en bruttoformue i fast ejendom på 4.399 mia. kr. Det er ny rekord. Formuen i boligerne, dog ikke fratrukket gæld, er steget 239 mia. kr. sammenlignet med for et år siden. Det er den største årlige stigning i 15 år. Dagens tal ser på den samlede formue, og hvor gælden ikke er fratrukket. Dog ved vi fra andre statistikker, at udlånsvæksten i de danske boliger har været ganske moderat gennem 2021.

Danskernes samlede boligværdier havde mærkbar pil op i 2021. Den alt­over­skyg­gen­de årsag er de kraftige prisstigninger på boligmarkedet, hvilket på papiret har gjort boligejerne rigere, da deres bolig kort og godt er mere værd i dag end for et år siden. Samtidig låner boligejerne ikke voldsomt meget op i boligen, og det er også med til at lune i danskernes friværdier.

Ifølge Danmarks Statistik over boligpriserne steg huspriserne med 7,6% i 2021. Lej­lig­heds­pri­ser­ne steg 7,7% og som­mer­huspri­ser­ne skød op med 11,0%.

Det samlede udlån hos de danske boligejere steg i 2021 med 4,5%, viser tal fra Finans Danmarks ud­låns­sta­ti­stik. Det er ganske moderat, særligt set i lyset af de kraftigt stigende boligpriser. Op mod finanskrisen voksede boliglånene årligt med mere end 10% i en længere periode og toppede over 14%. Lå­ne­si­tu­a­tio­nen på boligmarkedet i dag kan derfor på ingen måde sammenlignes med midten af 00’erne, og det luner i friværdierne, hvor der ses på boligformuerne fratrukket gælden i boligen.

Fremtiden for boligmarkedet er dog mere mudret nu, og det bærer også på en risiko for at gå lidt ud over formuerne i 2022. Renterne er steget mærkbart i år, og ren­testig­nin­gen vil præge bo­li­g­ef­ter­spørgs­len, handlerne og til dels også priserne i nedadgående retning. Samtidig har de markant højere energipriser gjort livet i boligen dyrere, som også kan spille en ikke uvæsentlig rolle, når danskerne skal strikke boligdrømmen sammen. Boligmarkedet har imidlertid også sine modsvar. Udbuddet ramte i februar det laveste i 16 år, og det meget lave udbud vil bidrage til at holde en hånd under priserne. Samtidig står Danmark og boligejerne på et enormt stærkt økonomisk ståsted med stærkeste vækst i 27 år, rekordhøj beskæftigelse og bugnende formuer. Risikoen er dog, at Ruslands invasion af Ukraine kan være med til at bremse dansk økonomi gennem flere kanaler og sætte dybere spor i dansk økonomi. I det tilfælde kan boligmarkedet stå overfor en sværere tid, om end det aktuelt ikke er vores hovedscenarie.

Relaterede artikler