Boligudbuddet stiger for første gang i otte måneder

Det giver boligkøberne lidt flere boliger at vælge imellem derude.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Nye tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger steg med knap 1.330 i marts og bringer udbuddet af boliger op på 30.700. Stigningen i marts kommer i forlængelse af betydelige fald gennem vinteren, og antallet af boliger til salg er fortsat utroligt lavt og tæt på det laveste niveau i 16 år og hele 33% lavere end før coronakrisen.

For alle tre boligtyper steg udbuddet af boliger i marts. Antallet af huse til salg blev forøget med 710 på en måned, så der i dag står 21.603 huse til salg. Lej­lig­heds­ud­bud­det er steget med knap 310 til nu 5.329, mens udbuddet af sommerhuse voksede med næsten 310 i marts, så i alt 3.768 sommerhuse har et Til-salg skilt i forhaven.

Dagens tal viser, at vi for første gang i 8 måneder kan vi se flere ”Til Salg”-skilte på det danske boligmarked. Det giver boligkøberne lidt flere boliger at vælge imellem derude, men det er stadig boligsælgerne, som står med de bedste kort på hånden i bolighandlen. For udbudspriserne fortsætter med at bevæge sig opad, og udbuddet er fortsat helt ekstremt lavt på trods af stigningen i marts. Fremgangen i marts ændrede ikke meget ved at udbuddet stadig befinder sig nær sit laveste niveau i 16 år. Det er normalt, at udbuddet vokser i årets første forårsmåned, men stigningen har denne gang været mindre, end det vi normalt oplever.

Udbudspriserne steg i marts for alle tre boligtyper. Udbudspriserne steg i marts for huse med 0,7% og ligger godt 8% højere end for et år siden. For lejligheder steg udbudsprisen med 1,6% og ligger i dag 5% højere end for et år siden. Prisen på udbudte sommerhuse steg 1,1% og er knap 11% over sidste års priser.

Boligmarkedet står overfor en udfordrende tid, hvor det kort sagt er blevet dyrere at eje en bolig. Renterne er steget markant, hvilket gør boliglånet dyrere, og samtidig er energipriserne steget, hvilket gør dagligdagen i boligen dyrere for mange danskere. Det vil unægteligt tage lidt af pusten fra danskernes sult efter at købe bolig og påvirke både handler og priser i nedadgående retning.

Boligmarkedet har dog også sine modsvar til den modvind. Trods stigningen i udbuddet i marts, er der fortsat meget få boliger til salg og er nær et 16-årigt lavpunkt, og det vil bidrage til at holde en hånd under priserne. Samtidig står Danmark og boligejerne på et enormt stærkt økonomisk ståsted med den stærkeste økonomiske vækst i 27 år, rekordhøj beskæftigelse og store formuer, som også understøtter boligmarkedets ve og vel. Samlet set forventer vi, at han­del­sak­ti­vi­te­ten vil falde i år, og at priserne vil holde et nogenlunde uændret niveau. Boligudbuddet vil pege yderligere op gennem foråret og give boligkøberne mere at vælge mellem. Den forsat høje bo­li­g­ef­ter­spørgs­len vil dog foreløbig holde snor i udbuddet.

Relaterede artikler