Boligudbuddet rammer laveste niveau i præcist 16 år

Og samtidig fortsætter udbudspriserne med at bevæge sig opad.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Nye tal fra Finans Danmark viser, at udbuddet af boliger faldt med næsten 350 i februar og bringer udbuddet af boliger ned på 29.373. For alle tre boligtyper faldt udbuddet af boliger i februar. Antallet af huse til salg blev reduceret med knap 250 på en måned, så der i dag står 20.893 huse til salg. Lej­lig­heds­ud­bud­det er faldet med knap 65 til nu 5.020. Udbuddet af sommerhuse dalede med 35 i februar, så som­mer­hus­lyst­ne danskere i dag står overfor 3.460 sommerhuse med et Til Salg-skilt i forhaven.

Faldet i februar kommer i forlængelse af markante fald i de foregående tre måneder, og siden oktober er udbuddet af boliger dykket med mere end 14%. Det betyder, at boligudbuddet nu er på sit laveste siden februar 2006, som er det laveste niveau i statistikkens historie, der går tilbage til januar 2004. Selvom det ikke er usædvanligt, at udbuddet falder hen over vinteren, så har faldet i år været større, end vi normalt oplever.

Udbudspriserne steg i februar for huse med 0,6% og ligger godt 8% højere end for et år siden. For lejligheder faldt udbudsprisen med 0,4% efter stigning de seneste seks måneder og ligger i dag godt 4% højere end for et år siden. Prisen på udbudte sommerhuse steg 0,9% og er knap 14% over sidste års priser.

Boligudbuddet bliver ved med at falde og har nu ramt det laveste niveau i præcist 16 år. Og samtidig fortsætter udbudspriserne med at bevæge sig opad, så køberne også står overfor højere priser i dag sammenlignet med for et år siden, når drømmeboligen skal findes. Det giver boligkøberne ringere kort på hånden i boligjagten og resulterer i korte salgstider og begrænset betænkningstid. Omvendt stiller det sælgerne i en ganske solid for­hand­lings­si­tu­a­tion. Men på trods af de vanskeligere forhold ved at finde den rigtige bolig til prisen, så holder køberne sig ikke tilbage, og han­del­sak­ti­vi­tet på boligmarkedet er fortsat imponerende høj i øjeblikket.

Det historisk lave og fortsat dalende udbud af boliger anser vi som en risikofaktor for boligmarkedet. Markedet risikerer at få svært ved at absorbere en potentiel ny stigning i efterspørgslen. Vi forventer dog ikke en ny kraftig bo­li­g­ef­ter­spørgsel lige rundt om det næste hjørne, men skulle det ske, så vakler udbuddet for at imødekomme det. Konsekvensen vil være risiko for, at priserne igen begynder at stige med høj fart, og med de seneste års kraftige prisstigninger in mente kan det hive boligmarkedet ud af balance.

Imidlertid kan boligmarkedet dog stå overfor modvind. Først og fremmest er renterne mærkbart højere i dag end for blot nogle få måneder siden. Det gør boligkøbet dyrere og vil bide på efterspørgslen. Hertil betyder Ruslands invasion af Ukraine et mere sløret og potentielt mere skrøbeligt udgangspunkt for dansk økonomi, hvor energipriserne yderligere er sparket i vejret. Ender det med at bide betydeligt på den danske økonomi, så har det også potentialet til at give modvind til det danske boligmarked.

Vi forventer, at boligudbuddet igen vil pege op i takt med at foråret kommer nærmere, og det vil igen give boligkøberne mere at vælge mellem. Dog skal man nok ikke binde sig til håbet om et markant højere udbud, selvom pilen skulle pege op. Bo­li­g­ef­ter­spørgs­len viser fortsat ganske stærke takter, og det vil foreløbig holde udbuddet i nogenlunde kort snor.

Relaterede artikler