Boligejerne får 134.000 kr. mere i friværdi ifølge ny prognose fra Finansministeriet

Finansministeriet forventer, at huspriserne vil stige med 4,8% i år og 0,9% næste år.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Boligejerne har udsigt til 25.000 kr. mere i friværdi over det næste halvandet år

En ny prognose fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et viser, at huspriserne vil stige med 4,8% i år og 0,9% næste år. Tilbage i december forventede Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et huspris­stig­nin­ger på 3,3% i 2022 og 2,8% i 2023. Dermed har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et fremrykket sine forventninger til huspriserne. Og opjusteringen af væksten i huspriserne i år afspejler i høj grad den pæne udvikling, vi allerede har set i huspriserne siden deres seneste prognose i december.

Omsætter vi Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets prognose til rede kroner, så betyder prognosen for den typiske boligejer, at vedkommende samlet set har udsigt til, at parcelhuset bliver knap 134.000 kr. mere værd frem mod 2023. Tallet dækker over, at vi ser på et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm., som i 2021 kostede 2.330.000 kr., som så bliver knap 112.000 kr. dyrere i år og 22.000 kr. dyrere næste år.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et skruer op for deres forventninger til huspriserne i år og nedjusterer mere end tilsvarende til næste år. Det hænger sammen med, at boligmarkedet er startet stærkt i år med pæne prisstigninger og solid han­del­sak­ti­vi­tet, men at udsigterne for boligmarkedet er præget af en hel del nye modvinde.  

Ren­testig­nin­gen vil præge bo­li­g­ef­ter­spørgs­len og handlerne i nedadgående retning, og det er på ingen måde usandsynligt, at priserne kan vende snuden nedad over en periode. Samtidig har de markant højere energipriser gjort det dyrere at sidde i boligen, som også kan spille en ikke uvæsentlig rolle, når danskerne går på boligmarkedet.

Ifølge Boligsiden viser boligmarkedet fortsat stærke takter i de første tre måneder i 2022, hvor huspriserne er steget med 1,4% og handlerne med 0,1% i forhold til de foregående tre måneder i 2021. Og det til trods for den modvind, der er kommet i form af markante stigninger i både renter og energipriser siden begyndelsen af 2022, som gør boligkøb dyrere og typisk ville bide på efterspørgslen. Men det har vi altså ikke set endnu.

Relaterede artikler