Boligbyggeriet er fortsat højt

Boligbyggeriet er ellers blevet ramt af en del modvind fra flere retninger.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Færre boliger til salg og til højere priser

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byggeriet af 10.100 boliger blev fuldført i 2. kvartal, når der korrigeres for sæson og forsinkede registreringer i BBR. Det er en stigning på 24% i forhold til kvartalet før. Det bringer det samlede fuldførte boligbyggeri op på knap 18.300 i 2022, hvilket er en smule lavere end det meget høje niveau i 1. halvår sidste år. Samtidig steg det påbegyndte boligbyggeri med 13% til 7.300 boliger i 2. kvartal.

Boligbyggeriet i Danmark kører fortsat i høj fart. Boligbyggeriet er ellers blevet ramt af en del modvind fra flere retninger, men det er foreløbigt prellet af på boligbyggeriet. Det er ellers de markante meldinger om mangel på materialer og arbejdskraft, som har gjort det både dyrere og vanskeligere at bygge. Renterne er samtidig steget, og det har trukket bo­li­g­ef­ter­spørgs­len ned. Og sidst men ikke mindst træder de nye boligskatter i kraft i 2024. Skal man sikre sig en skatterabat, så skal boligen være overtaget inden overgangen til de nye skatteregler. Og det kan være tvivlsomt, om nye etagebyggerier kan nå at blive færdig til den tid. Det er en lang række forhold, som kan komme til at betyde, at boligbyggeriet går en svær tid i møde.

Byg­geom­kost­nings­in­dek­set viser, at særligt omkostningerne til materialer er steget i den seneste opgørelse og ligger godt 11% højere end sidste år. Det er en voldsom stigning, som overgår de årlige om­kost­nings­stig­nin­ger, vi så for byg­ge­ma­te­ri­a­ler­ne i årene op til finanskrisen. Ar­bejds­om­kost­nin­ger­ne begyndte at stige i begyndelsen af 2021 og er fladet ud på et højt niveau. De øgede omkostninger hænger sammen med, at der i byggeriet fortsat meldes om betydelig mangel på materialer og arbejdskraft.

Det er især byggeriet af etageboliger, der trækker op i det samlede fuldførte boligbyggeri.  Således stod der i 2. kvartal 5.300 etageboliger færdige, hvilket er en stigning på hele 44% i forhold til kvartalet inden og en stigning på 14% sammenlignet med for et år siden. Ser vi samlet på årets første halve år, er er det lidt under det niveau, vi så i samme periode sidste år, men højere end i 2020. Så det er godt gang i etagebyggeriet i Danmark. For etagebyggeriet var på et utroligt højt niveau i 2020 og 2019, som ikke er set lige så højt siden 1970. Samtidig steg det påbegyndte etagebyggeri med 13% i 2. kvartal til 7.300 etageboliger.

Der blev fuldført byggeri af 3.700 enfamiliehuse i andet kvartal, hvilket var omtrent uændret med en marginal stigning på 1% i forhold til kvartalet inden og en stigning på 10% sammenlignet med for et år siden.  Påbegyndt husbyggeri faldt dog med -13% set i forhold til kvartalet før.

Relaterede artikler