Boligbestanden stiger med 30.800 boliger fra 2021 til 2022

Ser vi fremad er der kommet modvind til opførelsen af nye boliger.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Bolighandlerne ligner nu tiden før krisen

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede boligbestand af huse og etageboliger udgør 2,87 mio. ved begyndelsen af 2022. Det er en stigning på 30.819 boliger i forhold til sidste år, og en større fremgang end vi har set i de foregående år. Hertil kommer bestanden af fritidshuse, som i 2022 udgør godt 245.300, hvilket er en stigning på godt 1.200 siden sidste år.

Korrigerer vi for bestanden af almene boliger, privat andelsboliger, og offentlige boliger, så er den samlede boligbestand af huse og etageboliger steget med 28.012 til 2,03 mio. boliger. For at sætte stigning i perspektiv, så er det lidt mere end det aktuelle udbud af huse og ejer­lej­lig­he­der, der ifølge Finans Danmark udgør 26.930 her i marts. Og med tanke om det lave boligudbud, har tilgangen i boligbestanden derfor været meget kærkommen.

Boligmarkedet havde et vanvittigt 2021, hvor bolighandlerne satte rekord og udbuddet af boliger blev banket i bund. Samtidig steg hus- og lej­lig­heds­pri­ser­ne med 12-13% og som­mer­huspri­ser­ne voksede med hele 19%. Den markant forøgede bo­li­g­ef­ter­spørgsel afspejler sig også i den samlede boligbestand, som steg mere end vi har set i de foregående år. Det har simpelthen været et kraftigt incitament til at opføre nye boliger, som kunne sælge til en højere pris.

Ser vi fremad er der kommet modvind til opførelsen af nye boliger. Byg­geom­kost­nin­ger­ne er steget markant, og der er blevet sværere at finde arbejdskraften til at gennemfører byggeriet, således melder 43% af byg­ge­virk­som­he­der­ne om mangel på arbejdskraft. Hertil kommer, at det er blevet dyrere at finansiere byggeprojekter, da renterne er steget mærkbart siden årsskiftet.

Relaterede artikler