Afdæmpet udlånsvækst i boligejernes realkreditlån

Det glohede boligmarked har ikke fået boligejerne belåne den øgede friværdi i nævneværdig grad.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Buldrende boligmarkedet trykker nedslagene

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de danske boligejere har realkreditlån for i alt 1.605 mia. kr. ved udgangen af 2021. Det er en stigning på 41 mia. kr. i forhold til, da vi gik ind i 2021, og giver en stigning på meget moderate 2,6%. I både 2019 og 2020 udgjorde udlånsvæksten henholdsvis 5,4% og 5,3%, og tager altså et dyk i 2021. Bruger vi tiden op til finanskrisen som sam­men­lig­nings­grund­lag, så toppede den årlige udlånsvækst på omkring 15%, og det niveau er vi altså langtfra i dag. 

Boligejernes lånelyst er ganske beskeden. Der har ellers været godt gang i boligmarkedet med høje prisstigninger og rekordmange handler, men det har altså ikke fået boligejerne til at valfarte i banken for at belåne den øgede friværdi i nævneværdig grad. I tillæg er boligejerne vilde med fastforrentede lån, og den beskedne udlånsvækst sker udelukkende i de rentesikre låntyper, og sætter en tyk streg under de danske boligejeres robusthed.

De fastforrentede lån er steget med 59 mia. kr. i 2021, mens de variabelt forrentede lån omvendt falder tilbage med 18 mia. kr.

Med til den historie hører, at de afdragsfrie lån er øget med 49 mia. kr. det seneste år, hvilket bringer andelen af afdragsfrie lån op på 46,6% mod 44,7% for et år siden. De afdragsfri lån har altså igen vundet lidt mere popularitet blandt boligejerne, hvor vi dog skal huske på, at boligejerne i overvejende grad kombinerer afdragsfrihed med fast rente. I tillæg er der også kommet relativt nye fastforrentede lån med 30 års afdragsfrihed på banen, som især henvender sig til de mest robuste boligejere med stor friværdi, og det medvirker også til at øge andelen af afdragsfrie lån.

Relaterede artikler