26.798 lånetilbud fra realkreditten i juli

I juli blev der sat en prop i de seneste par måneders stigende antal lånetilbud.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Højeste antal lånetilbud fra realkreditten i 12 måneder

Morgenfriske tal fra Finans Danmark viser, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i juli gav 26.798 lånetilbud til boligejere og virksomheder. Det er 4.293 færre end i juni svarende til et fald på 14%. Tager vi et spadestik dybere i tallene, så gives flertallet af lånetilbuddene i juli til omlægninger, hvilket også har været tilfældet de seneste måneder. Der er således afgivet 18.703 lånetilbud til omlægninger i juli ud af det samlede antal lånetilbud.

I juli blev der sat en prop i de seneste par måneders stigende antal lånetilbud. Det skyldes hovedsageligt, at renterne havde pil ned i juli, og en konvertering af re­al­kre­dit­lå­net derfor ikke var lige så attraktiv som tidligere på året. Det lavere tempo på boligmarkedet, hvor der bliver handlet markant færre boliger, bidrager også til neddroslingen i antallet af lånetilbud.

På trods af det lidt lavere niveau i antallet lånetilbud i juli, så har de igennem det meste af 2022 ligget ganske højt. I år er der i alt afgivet 193.555 lånetilbud. Det er en stigning på 10% i forhold til både 2021 og 2020, hvor der i hvert af de to år blev afgivet ca. 175.000 lånetilbud i samme periode.

Siden midten af juni er renterne vendt rundt og faldet. Det har sendt det fastforrentede 4%-lånene i topkurs tæt på kurs 100, mens 5%-lånene er ude i kulden – i hvert fald for nu. Vi står dog stadig med en markant højere rente end ved indgangen til 2022, hvor renten på et fastforrentet lån lød på 1,5%. Det vil derfor også præge antallet af lånetilbud i august, selvom konverteringen er blevet en anelse mindre fordelagtig.

For eksisterende boligejere med et fastforrentet lån er konverteringer op i rente stadig aktuelt. Dog kan man ikke barbere lige så meget af restgælden, efter renterne er faldet tilbage mod 4%. Aktuelt er det især boligejere med 0,5%-, 1%-, 1,5% og 2,0%-lån, hvor en opkonvertering vil være værd at overveje, da de kan hugge en god portion af restgælden.

Relaterede artikler