2021 bød på næsthøjest antal færdigbyggede boliger siden 1977

Efterspørgslen efter nye boliger er ​intakt med det laveste boligudbud i 16 år og med bolighandler, der slog rekord i 202

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev fuldført byggeri af 8.703 boliger i 4. kvartal, når der korrigeres for sæson, hvilket er et fald på 4% i forhold til kvartalet før. Det bringer det samlede fuldførte boligbyggeri op på 34.897 i 2021. Det er på nær i 2020, hvor byg­ge­ak­ti­vi­te­ten for alvor kom op i tempo, det højeste niveau for det fuldført boligbyggeri siden 1977, hvor der blev fuldført 36.276 boliger.

Der er forsat godt gang i boligbyggeriet i Danmark, men det er stilnet af i løbet af 2021 i forhold til det meget høje tempo i 2020. Ser vi bort fra 2020, så skal vi tilbage til 1977 for at finde flere færdigbyggede boliger i Danmark. Den lidt mere afdæmpet udvikling i 2021 skal det ses i sammenhæng med, at det løbende gennem året er blevet dyrere at opføre nye boliger. For efterspørgslen efter nye boliger er fortsat intakt med det laveste boligudbud i 16 år og med bolighandler, der slog rekord i 2021 og fortsat ligger på et meget pænt niveau.

Det er blevet dyrere at bygge nye boliger. Byg­geom­kost­nings­in­dek­set viser, at særligt omkostningerne til materialer er steget betydeligt igennem 2021, hvor også ar­bejds­om­kost­nin­ger­ne er steget. Det billede ses også i januar-tal for byggeriets konjunk­tur­ba­ro­me­ter, hvor det i byggeriet nu er 46% af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft, og 43%, der melder om mangel på materialer.

Det er især det fuldførte byggeri af etageboliger, der bidrager til det høje niveau for det samlede fuldførte boligbyggeri i 2021. Således blev der i 2021 fuldførte byggeri af 17.277 etageboliger og 12.774 huse. Dermed overgik niveau for huse lige netop niveauet fra 2020 på 12.631, og vi skal tilbage til 2008 for at finde flere færdigbyggede huse. For etageboligerne faldt niveauet under niveauet i både 2020 og 2019, hvor der var særligt høj byggeaktivitet, men niveauet er forsat på et meget højt niveau, og bort set fra 2020 og 2019 skal vi tilbage til 1970, for at se flere færdigbyggede etageboliger i et enkelt år.

Udviklingen er særligt drevet af byggeriet i og omkring de to store byer, særligt København, og i landsdelen Østjylland, hvor flest boliger blev færdiggjort i 2021. I København blev der i 2021 fuldført godt 3.800 nye boliger, mens tallet i Østjylland er på knap 6.100 boliger. Tager man højde for den eksisterende boligmasse, er det også i de to største byer, København og Aarhus, og i landsdelen Østjylland, der blev fuldført flest boliger det seneste år. Det skyldes, at det er her, at efterspørgslen efter boliger er størst, og hvor det har været mest rentabelt for bygherrerne at påbegynde projekter.

Relaterede artikler