19.703 lånetilbud fra realkreditinstitutterne i august

Antallet af lånetilbud falder tilbage i august, og når sit laveste niveau siden december sidste år.

Brian Friis HelmerPrivatøkonombf@al-bank.dk38 48 45 55
Bolighandlerne buldrer videre - sidste uge bød på højeste hussalg under coronakrisen

Nye tal fra Finans Danmark viser, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne i august afgav 19.703 lånetilbud til boligejere og virksomheder. Det er ca. 7.000 færre end i juli svarende til et fald på 26%.

Antallet af lånetilbud falder tilbage i august, og når sit laveste niveau siden december sidste år. Langt hovedparten af lånetilbuddene i august er dog givet til omlægning af realkreditlån, hvilket sker som følge af de stigende renter, som giver boligejere med fastforrentede lån kon­ver­te­rings­mu­lig­he­der. Her kan boligejerne barbere en stor bid af deres restgæld, hvis de konverterer deres realkreditlån.

Renten faldt en anelse tilbage henover sommeren og i starten af august, inden renten atter steg, og i dag hedder 5% på et fastforrentet lån. Siden årsskiftet er renten steget ganske markant fra en rente omkring 2%. Sammenligner vi med starten af 2021 hed renten 0,5%, og der er altså vendt godt og grundigt rundt på renterne. For halvandet år siden konverterede boligejerne, fordi renterne var faldet, mens der i dag konverteres fordi renten er steget. De højere renter ser ikke ud til at forsvinde lige med det samme, så vi forventer, at det også vil præge antallet af lånetilbud i den kommende tid.

Aktuelt er det især boligejere med 0,5%-, 1%-, 1,5% og 2,0%-lån, hvor en opkonvertering vil være værd at overveje, da de kan hugge den største portion af restgælden.

Relaterede artikler