115 tvangsauktioner i juli

Det er en yderst positiv nyhed.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Boligpriserne levner ingen opmærksomhed til coronakrisen

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juli blev bekendtgjort 115 tvangs­auk­tio­ner, når der tages højde for sæsonudsving. Det er en beskeden stigning fra 105 i juni. Det bringer totalen for årets første syv måneder op på beskedne 731 tvangs­auk­tio­ner, hvilket giver et gennemsnit på 104 om måneden. Det er det laveste gennemsnit siden 2006.

Sidst vi så tvangs­auk­tio­ner på de her lave niveauer var i tiden lige op til finanskrisen i 2006 og 2007, hvor de første syv måneder bød på henholdsvis 720 og 737 tvangs­auk­tio­ner. De tilsvarende syv måneder i 2021 bød på 818 tvangs­auk­tio­ner.

Meget få boliger endte på tvangsauktion i juli. Det er en yderst positiv nyhed i en tid, hvor medvind på boligmarkedet er vendt til modvind. Det lave niveau for tvangs­auk­tio­ner­ne sætter en tyk streg under, at boligejerne samlet set fremstår robuste og velpolstrede med høj jobsikkerhed og høje formuer. Det vider også om, at såfremt enderne har haft svært ved at mødes i budgettet, så har det været lettere at sælge boligen i fri handel.

Boligmarkedet står aktuelt i en ny og mere udfordrende tid. For eksisterende boligejere er det især markant højere priser på energi og fødevarer, men nu i stigende grad også generelt højere priser i samfundet, som bider på boligejernes budgetter. Har man samtidig som boligejer et lån med variabel rente, så rammer de stigende renter også pri­va­tø­ko­no­mi­en.

Når det bliver dyrere at være boligejer, og også mere end hvad indkomsterne stiger med, så øges risikoen for, at tvangs­auk­tio­ner­ne på sigt kan pege op. Vi forventer dog ingen kraftige stigninger i tvangs­auk­tio­ner­ne på det lidt længere sigte, selvom det aktuelle om­kost­nings­bil­le­de kan være med til at vende pilen opad. Det skal ses i sammenhæng med, at danskernes privatøkonomi som helhed er bundhamrende solid i øjeblikket med velpolstrede formuer og høj jobsikkerhed.

Såfremt højere renter, højere for­bru­ger­pri­ser og en potentielt stigende ledighed senere på året skulle give et løft til tvangs­auk­tio­ner­ne, så går der typisk en rum tid, inden det kan læses i antallet af tvangs­auk­tio­ner. Typisk vil man først se en stigning i boligejernes såkaldte re­stan­ce­pro­cent, som er manglende betaling på realkreditlån, og det har vi på ingen måde set endnu. Derudover vil mange boligejere ty til andre nedskæringer i budgettet, før boligposten kommer i spil som sidste udvej.

Relaterede artikler