Renterne hæves på udlån

Vi hæver udvalgte udlånsrentesatser med op til 0,50 procentpoint fra den 20. november 2023.

Ren­te­for­hø­jel­sen sker af for­ret­nings­mæs­si­ge årsager i henhold til de alm. for­ret­nings­be­tin­gel­ser, herunder fordi Nationalbanken har hævet rentesatsen med 0,25 procentpoint den 27. juli 2023 og 0,25 procentpoint den 15. september 2023.

Udlån:

Almindelige bankudlån til privatkunder som forbrugslån, kassekreditter, Billån, Provinsklar og Kolonihavelån stiger med 0,50 procentpoint med effekt fra den 20. november 2023.

Udlån og kreditter til erhverv og foreninger stiger også med 0,50 procentpoint.

Vi friholder Andelsboliglån for den fulde stigning, så renten stiger kun med 0,10 procentpoint.
Vi fastholder dermed nogle af markedets laveste rentesatser på andelsboliglån.

Friholdes for ren­testig­nin­ger: 

Klimalån og Energilån friholdes for ren­testig­nin­ger­ne, da vi som bank ønsker at støtte finansiering af bæredygtige ener­gi­for­bed­rin­ger. Boliglån friholder vi også for ren­testig­nin­ger, så vi fortsat er blandt de mest kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i markedet.

Prioritetslån hæves heller ikke denne gang, men de to tidligere varslede stigninger med 6 måneders varsel vil fortsat slå igennem den 1. november 2023 (0,85 procentpoint) og den 12. januar 2024 (0,50 procentpoint).

Samlet overblik: 

På vores side med ren­te­o­ver­sig­ter kan du få et samlet overblik over bankens rentesatser for indlån og udlån. 

Kunder med netbank modtager også denne information i netbank torsdag den 19. oktober 2023.
Du er naturligvis meget velkommen til at tage fat i din kunderådgiver eller din filial/erhvervscenter, hvis du har spørgsmål til ren­testig­nin­ger­ne.

Denne renteændring er også varslet i Berlingske onsdag den 18. oktober 2023.

Relaterede artikler